Menu

Kategória: Stravovanie


Odhlásenie / prihlásenie stravníka na daný deň je možné na tel. čísle: 031 /  562 34 92 spravidla do 13:00 predchádzajúceho dňa.
Obed do obedára je možné odobrať priamo v ŠJ našej materskej školy.

V prípade neodhlásenia z obeda rodič uhrádza za daný deň plnú výšku stravného – 1,74 €


01
jún 2020
oznamy jedalne

Obnovenie prevádzky školskej jedálne pri MŠ

Dňa 1.6.2020 bola obnovená prevádzka školskej jedálne pri MŠ. Jedálny lístok je zverejnený v časti Stravovanie >>> Všetky ďalšie informácie ohľadne prevádzky jedálne a úhrady za stravovanie budú zverejnené priebežne.

Category: Aktuality Oznamy jedálne

Tags:

16
mar 2020
oznamy jedalne

Poplatky za stravné na apríl treba bezodkladne uhradiť

Vedúca školskej jedálne upozorňuje rodičov detí, že napriek prerušeniu prevádzky materskej školy a školskej jedálne z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID19, poplatok za stravné na mesiac apríl je potrebné uhradiť BEZODKLADNE, vo výške ako vám bola oznámená.

Category: Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

24
jan 2020
oznamy jedalne

Upozornenie na nedoplatky za stravné a možné dôsledky

Školská jedáleň pri materskej škole dôrazne upozorňuje rodičov detí, ktorí doteraz napriek výzve nezaplatili stravné, prípadne kauciu v predpísanej výške a svoje záväzky bezodkladne neuhradia, na možné dôsledky. Bude im zaslaná platobná výzva z Odboru školstva Mestského úradu v Šamoríne a v krajnom prípade, ak nedôjde k vyrovnaniu podlžností, môže byť dieťaťu odmietnuté stravovanie. Žiadame […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne

Tags:

18
dec 2019
oznamy jedalne

Zmeny v poskytovaní stravovania od 1. januára 2020

Školská jedáleň pri MŠ upozorňuje rodičov detí, že od 1.1. 2020 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 12/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. Podľa článku 6, ods. 10. tohto nariadenia, zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

18
okt 2019
oznamy jedalne

Upozornenie rodičom – omeškanie s úhradou stravného

Upozorňujeme rodičov detí, že platbu za stravné podľa pokynov vedúcej školskej jedálne je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet VŽDY DO 10. DŇA predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Za stravné sa platí záloha mesačne vopred po zúčtovaní reálne odobratej stravy. V septembri sa platí záloha za september a október, v októbri sa platí záloha za […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

17
jan 2019
menu

Informácie o prevádzke školskej jedálne

Všeobecné informácie o stravovaní detí, pravidlách prevádzky školskej jedálne a jedálne lístky nájdete v sekcii Stravovanie. V jednotlivých podstránkach tejto sekcie nájdete informácie o organizácii školskej jedálne, podmienkach odhlasovania zo stravy ako aj ďalšie informácie. Pravidelne je zverejňovaný aj jedálny lístok, spravidla v týždňových intervaloch (spravidla v piatok popoludní na nasledujúci týždeň). Poplatky za stravovanie […]

Category: Stravovanie

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast