Kategória: Stravovanie


Odhlásenie / prihlásenie stravníka na daný deň je možné na tel. čísle: 031 /  562 34 92 spravidla do 13:00 predchádzajúceho dňa. V prvý deň ochorenia je možné obed odobrať do obedára.

V prípade neodhlásenia z obeda rodič uhrádza za daný deň plnú výšku stravného – 2,50 €