Menu

Kategória: Stravovanie


Odhlásenie / prihlásenie stravníka na daný deň je možné na tel. čísle: 031 /  562 34 92 spravidla do 13:00 predchádzajúceho dňa. V prvý deň ochorenia je možné obed odobrať do obedára.

V prípade neodhlásenia z obeda rodič uhrádza za daný deň plnú výšku stravného – 1,74 €


05
sep 2022

Niekoľko informácií školskej jedálne k začiatku šk. roka

Oznamujeme rodičom, že režim prevádzky školskej jedálne a výška poplatkov za stravovanie sa nateraz nemení. Odporúčame do vašej pozornosti informácie v záložke Stravovanie. Osobitne prosím venujte pozornosť termínom a spôsobu úhrady poplatkov za stravovanie a spôsobu odhlásenia detí zo stravy. Opätovne je možnosť v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v materskej škole odobrať obed do obedára. […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom Stravovanie

Tags:

11
okt 2021

Zmeny v školskom stravovaní – úpravy materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie

Vedúca školskej jedálne informuje, že od 1.10.2021 došlo k niektorým úpravám v školskom stravovaní: 1, na jedálnom lístku je údaj o krajine pôvodu mäsa – KPM – použitého na prípravu jedla – s číselníkom 01 – Slovensko, 02 – Česko, 03 – Poľsko, 04 – Maďarsko, 05 – Rakúsko, 06 – Nemecko, 07 – Iné. […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

10
feb 2021

Deti je potrebné zo stravy odhlásiť resp. prihlásiť vopred

Vedúca školskej jedálne opätovne upozorňuje rodičov detí, ktoré prejavili záujem o návštevu MŠ po 11.1.2021, resp. po obnovení prevádzky MŠ od 10.2.2021, že tieto deti je potrebné včas a riadnym spôsobom zo stravy odhlásiť, resp. prihlásiť po prerušení. Pokiaľ je dieťa prihlásené a do MŠ nepríde, rodič platí celú výšku stravného. Deti ktoré v januári […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

11
jan 2021

Upozornenie na povinnosť odhlásenia detí zo stravy

Vedúca školskej jedálne pri materskej škole dôrazne upozorňuje rodičov detí, ktoré prejavili záujem o návštevu materskej školy v termíne od 11.1. 2021 do 24.1.2021, že tieto deti je potrebné v prípade neprítomnosti v MŠ riadne a včas zo stravy odhlásiť, v opačnom prípade im je účtované stravné v plnej výške, 1.74 €/deň. Tiež je vhodné […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

18
dec 2020

Prerušenie prevádzky školskej jedálne od 23. 12. 2020 do 6.1.2021

Školská jedáleň pri materskej škole bude z dôvodu vianočných prázdnin v materskej škole v dňoch od 23. 12. 2020 do 6.1.2021 vrátane, mimo prevádzky. Na deň 7. 1. 2021 nie je deti potrebné zo stravy odhlasovať ani prihlasovať, deti prítomné 7.1. 2021 budú na stravu prihlásené automaticky podľa dennej prítomnosti. Ostatné – neprítomné deti – […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

26
aug 2020

Niektoré usmernenia školskej jedálne k začiatku školského roka 2020/2021

Školská jedáleň začne svoju činnosť 2.9.2020 Na deň 2.9. a nasledujúce dni dieťa na stravu prihlasovať netreba, automaticky budú prihlásené všetky deti, ktoré v školskom roku budú navštevovať materskú školu Deti, ktoré 2.9.2020 alebo v nasledujúce dni do materskej školy nenastúpia, je potrebné zo stravy odhlásiť telefonicky vopred – podľa inštrukcií na stránke alebo nástenke […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy jedálne

Tags:

01
jún 2020

Obnovenie prevádzky školskej jedálne pri MŠ

Dňa 1.6.2020 bola obnovená prevádzka školskej jedálne pri MŠ. Jedálny lístok je zverejnený v časti Stravovanie >>> Všetky ďalšie informácie ohľadne prevádzky jedálne a úhrady za stravovanie budú zverejnené priebežne.

Category: Aktuality Oznamy jedálne

Tags:

16
mar 2020

Poplatky za stravné na apríl treba bezodkladne uhradiť

Vedúca školskej jedálne upozorňuje rodičov detí, že napriek prerušeniu prevádzky materskej školy a školskej jedálne z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID19, poplatok za stravné na mesiac apríl je potrebné uhradiť BEZODKLADNE, vo výške ako vám bola oznámená.

Category: Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

24
jan 2020

Upozornenie na nedoplatky za stravné a možné dôsledky

Školská jedáleň pri materskej škole dôrazne upozorňuje rodičov detí, ktorí doteraz napriek výzve nezaplatili stravné, prípadne kauciu v predpísanej výške a svoje záväzky bezodkladne neuhradia, na možné dôsledky. Bude im zaslaná platobná výzva z Odboru školstva Mestského úradu v Šamoríne a v krajnom prípade, ak nedôjde k vyrovnaniu podlžností, môže byť dieťaťu odmietnuté stravovanie. Žiadame […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne

Tags:

18
dec 2019

Zmeny v poskytovaní stravovania od 1. januára 2020

Školská jedáleň pri MŠ upozorňuje rodičov detí, že od 1.1. 2020 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 12/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. Podľa článku 6, ods. 10. tohto nariadenia, zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags: