Menu

Kalendár prázdnin 2020/2021


Jesenné prázdniny:  od 30. októbra do 02. novembra 2020 a od 6. novembra do 9. novembra 2020, vrátane (v dňoch 6. novembra a 9. novembra 2020 je MŠ v prevádzke)*

Vianočné prázdniny:  od 23. decembra 2020 do 6. januára 2021 vrátane*

Polročné prázdniny: 1. február 2021*

Jarné prázdniny:  od 1. marca 2021 do 5. marca 2021 vrátane (Trnavský kraj)*

Veľkonočné prázdniny: od 1. apríla 2021 (štvrtok) do 6. apríla 2021 (utorok) vrátane*

Letné prázdniny: predpokladaný termín uzavretia materskej školy – mesiac august 2021*


* Uvedené sú termíny školských prázdnin žiakov základných a stredných škôl podľa údajov na stránke MŠ VVŠ SR. Harmonogram prázdnin v materských školách sa môže líšiť.

Presný harmonogram prevádzky škôlky počas prázdnin bude doplnený neskôr, resp. upresnený triednymi učiteľkami. Sledujte prosím oznamy na webovej stránke a na nástenkách materskej školy.

Zväčšiť písmo
Kontrast