Menu

Kalendár prázdnin 2021/2022


Jesenné prázdniny:  od 28 októbra do 29. októbra 2021 vrátane*

Vianočné prázdniny:  od 23. decembra 2021 do 7. januára 2022 vrátane*

Polročné prázdniny: 4. február 2022*

Jarné prázdniny:  od 28. februára 2022 do 4. marca 2022 vrátane (Trnavský kraj)*

Veľkonočné prázdniny: od 14. apríla 2022 (štvrtok) do 19. apríla 2022 (utorok) vrátane*

Letné prázdniny: predpokladaný termín uzavretia materskej školy – mesiac august 2022*


* Uvedené sú termíny školských prázdnin žiakov základných a stredných škôl podľa údajov na stránke MŠ VVŠ SR. Harmonogram prázdnin v materských školách sa môže líšiť.

Presný harmonogram prevádzky škôlky počas prázdnin bude doplnený neskôr, resp. upresnený triednymi učiteľkami. Sledujte prosím oznamy na webovej stránke a na nástenkách materskej školy.

Zväčšiť písmo
Kontrast