Menu

Kalendár prázdnin 2022/2023


Začiatok školského roka: 5. septembra 2022

Jesenné prázdniny:  od 30. októbra do 31. októbra 2022 vrátane*

Vianočné prázdniny:  od 23. decembra 2022 do 7. januára 2023 vrátane*

Jarné prázdniny:  od 4. marca 2023 do 8. marca 2023 vrátane (Trnavský kraj)*

Veľkonočné prázdniny: od 28. marca 2023 (štvrtok) do 2. apríla 2023 (utorok) vrátane*

Letné prázdniny: predpokladaný termín uzavretia materskej školy – mesiac august 2023*


* Uvedené sú termíny školských prázdnin žiakov základných a stredných škôl podľa údajov na stránke MŠ VVŠ SR. Harmonogram prázdnin v materských školách sa môže líšiť.

Presný harmonogram prevádzky škôlky počas prázdnin bude doplnený neskôr, resp. upresnený triednymi učiteľkami. Sledujte prosím oznamy na webovej stránke a na nástenkách materskej školy.