Menu

Rada školy a združenie rodičov


>>> Darujte 2% z dane z príjmu za rok 2019 materskej škole >>>


Na plenárnom združení rodičov 17.9.2019 bol odsúhlasený poplatok na činnosť Rodičovského združenia v šk. roku 2019/2020 vo výške 30 Eur. V prípade záujmu je možné spolu s príspevkom venovať na účet rodičovského združenia aj dobrovoľný príspevok ako dar.

Takto získané prostriedky sa použijú najmä na:

Všetky plánované výdaje sú schvaľované Výborom RZ a riadne evidované v peňažnom denníku RZ.


Informácie o činnosti Rady školy a Rodičovského združenia pri MŠ

Rada školy je poradným orgánom riaditeľky materskej školy.
V školskom roku 2019/2020 pracuje v zložení:

FunkciaČlen Rady školyZvolený / delegovaný člen za
PredsedaIng. Agáta KrajčíkováPredseda, zástupca rodičov
ČlenViera KnezovičováZástupca pedagogických zamestnancov
ČlenJudita FitosováZástupca pedagogických zamestnancov
ČlenAlžbeta CzvedlerováZástupca nepedagogických zamestnancov
ČlenJUDr. Henrieta PaškováZástupca rodičov
ČlenMonika FenesováZástupca rodičov
ČlenMgr. Péter VarjuZástupca delegovaný za zriaďovateľa

Kontaktujte predsedu Rady školy >>>


Dokumenty Rady školy


Zväčšiť písmo
Kontrast