Kontaktný formulár rady školy


    Kontaktný formulár bude po vyplnení odoslaný predsedovi Rady materskej školy. Vyplnením údajov ich zadávateľ vedome a dobrovoľne súhlasí s ich použitím na účely spracovania požiadavky. Formulár neslúži na kontaktovanie administrátora webovej stránky.

    Ďalšie informácie >>>