Menu

Krúžky a iné aktivity


Materská škola poskytuje v závislosti od veku detí a zdravotno – hygienickej situácie:

Pravidelne sa realizujú aktivity na podporu socializačných a kognitívnych zručností detí:

V spolupráci s rodičmi tiež organizuje tvorivé dielne, brigády pri úprave interiéru a exteriéru materskej školy.