Krúžky a iné aktivity


Materská škola poskytuje v závislosti od veku detí a zdravotno – hygienickej situácie:

 • športový krúžok
 • plavecký výcvik
 • kurz korčuľovania

Pravidelne sa realizujú aktivity na podporu socializačných a kognitívnych zručností detí:

 • karneval
 •  mikulášske a vianočné besiedky
 • vystúpenia detí počas vianočných trhov
 • výzdoba priestorov materskej školy a mesta prácami detí
 • podujatia ku dňu rodiny
 • rozlúčka s najstaršími deťmi
 • divadelné predstavenia a iné kultúrne aktivity
 • exkurzie a výlety

V spolupráci s rodičmi tiež organizuje tvorivé dielne, brigády pri úprave interiéru a exteriéru materskej školy.