Menu
11
okt 2021

Zmeny v školskom stravovaní – úpravy materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie

Vedúca školskej jedálne informuje, že od 1.10.2021 došlo k niektorým úpravám v školskom stravovaní: 1, na jedálnom lístku je údaj o krajine pôvodu mäsa – KPM – použitého na prípravu jedla – s číselníkom 01 – Slovensko, 02 – Česko, 03 – Poľsko, 04 – Maďarsko, 05 – Rakúsko, 06 – Nemecko, 07 – Iné. […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

30
sep 2021
logo-2021

Školský a organizačný poriadok materskej školy platný pre šk. rok 2021/2022

Školský a organizačný poriadok materskej školy platný pre šk. rok 2021/2022 je vypracovaný v zmysle §11 ods.3 písm. n) Zákona NR  SR č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a v zmysle Vyhlášky 308/2009 Z.z o materskej škole, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy. Školský poriadok upravuje práva a povinnosti detí a rodičov MŠ, podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu, […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

30
sep 2021
logo-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ v materskej škole za školský rok 2020/2021

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020 / 2021 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy. Dokument v pdf >>>

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

24
sep 2021
logo-2021

Úhrada príspevkov na činnosť RZ a ďalšie oznamy rodičom

Vážení rodičia, dávame do vašej pozornosti nasledovné oznamy týkajúce sa rodičovského združenia ale aj organizácie činnosti v materskej škole: Na plenárnom Rodičovskom združení bol odsúhlasený členský poplatok v tomto školskom roku vo výške 30 € na každé dieťa. Prosíme uhradiť poplatok triednym učiteľkám do 31.10.2021 Do 31.10.2021 je potrebné preštudovať si školský a organizačný poriadok materskej školy […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

14
sep 2021

Divadelné predstavenie pre deti v pondelok 20. 9. 2021 od 15:00

Oznamujeme rodičom, že v pondelok 20.9.2021 od 15.00 sa v priestoroch školského dvora uskutoční divadelné predstavenie pre deti. Zúčastniť sa predstavenia môžu aj deti v adaptačných triedach. V tejto súvislosti prosíme, aby ste si svoje deti vyzdvihli v tento deň z materskej školy až po skončení predstavenia, po 16:00. O zmene programu v prípade nepriaznivého […]

Category: Aktuality Naše aktivity Oznamy rodičom

Tags:

08
sep 2021
rodicovske

Triedne rodičovské združenia v pondelok 13.9.2021 od 17:00

Vážení rodičia, dňa 13.9.2021 (v pondelok) o 17.00 sa v jednotlivých triedach materskej školy uskutočnia rodičovské združenia. Účasť rodičov je dôležitá – budú poskytnuté informácie o činnosti materskej školy, organizácii školského roka, aktivitách detí a tiež informácie o prevádzke školskej jedálne. Súčasťou programu je schválenie príspevku rodičov na činnosť rodičovského združenia a voľba štatutára Rodičovského […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

27
aug 2021
logo-2021

Povinnosti osôb, vstupujúcich do materskej školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej stránke zverejnilo nasledovné usmernenie pre osoby, vstupujúce do škôl a školských zariadení. Primerane sa aplikujú v podmienkach našej materskej školy: Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

27
aug 2021
2021-MS-novy-sk-rok-opr

Nový školský rok 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra

Vážení rodičia, milé deti, v súvislosti so začiatkom školského roka 2021/2022 si vás dovoľujeme informovať o všeobecnej úprave školského roka, obmedzeniach a povinnostiach v súvislosti s COVID 19 a aktuálnou epidemiologickou situáciou a tiež prinášame informácie pre rodičov našich najmenších detí. Žiadame vás, aby ste sa s uvedenými informáciami oboznámili, a dodržiavali ich vo vlastnom […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

30
júl 2021
MS-prazdniny-2021-ver2

Prevádzka materskej školy v šk. roku 2020/2021 sa skončila

Prevádzka materskej školy v školskom roku 2020 / 2021 sa dnešným dňom, 30.7. 2021 skončila. V mesiaci august 2021 bude materská škola zatvorená. Prevádzka materskej školy opäť začne vo štvrtok 2. septembra 2021. Všetky potrebné informácie k začiatku nového školského roka prinesieme (najneskôr) koncom augusta. Pekné a hlavne bezpečné leto prajú všetkým deťom a rodičom […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

29
jún 2021

Rozlúčka Stonožiek a Motýlikov

Končí sa školský rok a to je čas, kedy sa s materskou školu lúčia najstaršie deti, ktoré po prázdninách nastúpia do základnej školy. Nie je tomu inak ani tento rok. Deti sa so svojou škôlkou lúčili minulý týždeň – tentoraz nás opustia deti z dvoch tried – Stonožky a Motýliky. Ako vyzerala rozlúčka Stonožiek, pozrite […]

Category: Naše aktivity

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast