Menu
29
nov 2022

Predvianočné podujatia v materskej škole

Vážení rodičia, dávame do vašej pozornosti nasledovné mikulášske a vianočné podujatia pre deti: Dňa 6. decembra 2022 (utorok) v dopoludňajších hodinách bude v materskej škole mikulášska  besiedka. Vianočné posedenie pre deti spojené s výzdobou stromčeka bude v pondelok 19.12.2022 dopoludnia. Veríme, že si deti podujatia užijú.

Category: Aktuality Naše aktivity Oznamy rodičom

Tags:

24
nov 2022

Úspešne realizované projekty: 3. Interaktívna hracia plocha

Predstavujeme projekty ktoré sa vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov, firiem a zriaďovateľa podarilo v uplynulom období  úspešne zrealizovať. Plány na doplnenie a zatraktívnenie záhrady MŠ majú konkrétnu podobu a budeme v snahách pokračovať aj v nasledujúcom období. Ak by sa našiel rodič, priateľ MŠ, ktorý by pomohol materiálom či  prácou, privítame jeho iniciatívu. Za doterajšiu […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje Naše aktivity

Tags:

24
nov 2022

Úspešne realizované projekty: 2. Ochrana vtáctva

Predstavujeme projekty ktoré sa vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov, firiem a zriaďovateľa podarilo v uplynulom období  úspešne zrealizovať. Pani zástupkyňa Mgr. Jarmila Pussová zapojila našu materskú školu do projektu na ochranu vtáctva, ktoré pri lete nedokážu identifikovať presklené plochy a pri nárazoch často utrpia fatálne zranenia. V minulosti sme boli svedkami takýchto zrážok aj my- najmä v triedach […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje Naše aktivity

Tags:

24
nov 2022

Úspešne realizované projekty: 1. Ekoučebňa

Predstavujeme projekty ktoré sa vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov, firiem a zriaďovateľa podarilo v uplynulom období  úspešne zrealizovať. Deti sú naša budúcnosť a aby dokázali žiť v súlade s prírodou, vážiť si ju a neničiť, zapojila sa naša MŠ do grantového programu  firmy Volkswagen a podala projekt na výstavbu ekoučebne. Zámerom pedagógov je realizovať aktivity […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje Naše aktivity

Tags:

24
nov 2022

Žiak našej materskej školy uspel v súťaži Cestujeme zodpovedne

S radosťou sme prijali správu, že Matúško Chmelko z triedy Motýliky uspel vo výtvarnej súťaži na tému Cestuj zodpovedne,  ktorú zorganizovala samospráva mesta Šamorín ako sprievodné podujatie Európskeho týždňa mobility. Zapojili sa do nej všetky materské a základné školy v meste, celkovo bolo zaslaných vyše 80 kresieb. Informácia na stránke mesta >>> Malému víťazovi gratulujeme […]

Category: Aktuality

Tags:

23
nov 2022

Divadielko pre deti 1.12.2022

Vážení rodičia, dávame do vašej pozornosti, že vo štvrtok dňa 1.12.2022 bude v dopoludňajších hodinách pre deti zorganizované divadielko.  

Category: Aktuality Naše aktivity

Tags:

23
nov 2022
logo-2021

Školský poriadok materskej školy platný pre školský rok 2022/ 2023

Školský poriadok upravuje: • práva a povinnosti detí a rodičov, • podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu, • organizáciu MŠ, • podmienky na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia detí i dospelých Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 25. 8. 2022 a Radou školy dňa 13.10.2022. Zákonní zástupcovia detí (rodičia) boli informovaní o jeho vydaní […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

23
nov 2022
logo-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ v materskej škole za školský rok 2021/2022

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021 / 2022 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy v uplynulom školskom roku. Dokument v pdf >>>

Category: Dôležité dokumenty

Tags:

18
nov 2022

Jesenné dielničky Mravčekov

Deti z triedy Mravčekov ešte v októbri veselo vymýšľali a tvorili v rámci tradičných jesenných dielničiek.  Ako sa im darilo, usúďte sami – pripravili sme malú fotogalériu >>> *. _________________ (* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako im oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej […]

Category: Aktuality Naše aktivity

Tags:

14
nov 2022

Motýliky tvorili na tému „Moje telo“

Deti z triedy Motýlikov nedávno tvorili na tému Moje telo. Ako to prebiehalo, a ako si hru užívali, usúďte sami – pripravili sme malú fotogalériu >>> *. _________________ (* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako im oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej fotografie.)

Category: Aktuality Naše aktivity

Tags: