Menu
27
okt 2020

Upozornenie v súvislosti s COVID 19

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že v triede Mravčekov bol pozitívne testovaný rodinný príslušník jedného dieťaťa, ktoré od zajtra zostáva v domácej karanténe. Žiadame všetkých rodičov detí o zodpovednosť a dôsledný monitoring zdravotného stavu seba a svojich detí. V prípade akýchkoľvek pochybností, je potrebné izolovať seba aj dieťa od okolia a rešpektovať pokyny hygienikov a lekárov. […]

Category: Aktuality COVID 19

Tags:

26
okt 2020

Jesenné prázdniny budú aj v materskej škole

Vážení rodičia, v zmysle Rozhodnutia MŠ VVŠ SR č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 a  “Manuálu pre materské školy” z 26.10.2020, sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách – teda aj v materských školách – v termínoch 30.10.2020 až 2.11.2020 a 6.11.2020 až 9. 11. 2020, vrátane. V uvedených dňoch materská škola nebude v […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

15
okt 2020

Príspevok na činnosť ZRPŠ je potrebné uhradiť do 15.11.2020

Prosíme rodičov, aby príspevok na činnosť ZRPŠ v školskom roku 2020/2021 v sume 30 € na každé dieťa uhradili v hotovosti triednym učiteľkám detí v termíne do 15. 11. 2020. Zároveň so schváleným príspevkom, je možné venovať na činnosť ZRPŠ dobrovoľný príspevok. Takto získané prostriedky sa použijú najmä na: Divadelné predstavenia a vstupné do kina […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

17
apr 2020
logo 2% 2020

2% z dane za rok 2019- stále je možné darovať – do 30. 11. 2020

Aktualizácia 18.10. 2020: Konečná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 je 2. november 2020. Do termínu 30. novembra 2020 je možné podať na príslušnom daňovom úrade Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019. Vážení rodičia a priaznivci našej materskej školy. Aj napriek momentálnej komplikovanej situácii, […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

09
okt 2020

Výsledky volieb do Rady školy

Vo voľbách do Rady školy hlasovalo celkovo 49 voličov, čo predstavuje 56,9% všetkých voličov v zmysle platných predpisov (Vyhláška 291/2004 v platnom znení). Všetky hlasovacie lístky sú platné. Kandidáti získali nasledovný počet hlasov: Monika Fenesová:  33 hlasov Mgr. Mária Fröhlich: 18 hlasov Ing. Agáta Krajčíková:  23 hlasov JUDr. Henrieta Pašková Rabayová:  19 hlasov Mgr. Lucia Šebeková:  20 […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

07
okt 2020
volby RS 2020

Voľby do rady školy sú tu – hlasuje sa 8.10. 2020 do 17:30

Aktualizácia 8.10.2020 o 17:35: Voľby do Rady školy boli ukončené 8.10.2020 o 17:30. Bolo dosiahnuté potrebné minimum 50 % voličov (tj. 44) v zmysle §1 ods. 6. Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. Volieb sa celkovo zúčastnilo 49 voličov. Podrobné výsledky budú zverejnené neskôr. Aktualizácia 8.10. 2020 o 16:20: Z dôvodu veľkého množstva […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

05
okt 2020
Volby-oznam

Oznámenie o spôsobe vykonania volieb do Rady školy dňa 8.10.2020

Dňa 8.októbra 2020 sa uskutočnia voľby troch zástupcov rodičov do Rady školy a hlasovanie o výške príspevku na činnosť ZRPŠ v školskom roku 2020/2021. S ohľadom na aktuálnu situáciu, budú realizované ako per rollam hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke materskej školy. Voľby sa konajú v zmysle  Zákona č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

02
okt 2020
Volby-oznam

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy 8.10.2020

Dňa 8.októbra 2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy. Rada školy je poradným orgánom riaditeľky materskej školy, má 7 členov, z tohto počtu 3 sú zástupcovia rodičov a 1 zástupca zriaďovateľa. V tejto súvislosti žiadame rodičov, ktorí majú záujem o aktívnu prácu v Rade, aby svoj záujem prejavili prostredníctvom kontaktného formulára najneskôr  v termíne do […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

28
sep 2020
logo-MS-base

Prosba o spoluprácu pri zabezpečení pomôcok pre deti

Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje dieťa nasledovné pomôcky, ktoré je potrebné priniesť do materskej školy a odovzdať triednym učiteľkám: 1. Zabezpečenie hygieny:  8 kusov toaletného papiera 20 balíčkov hygienických vreckoviek – alebo 2 ks vreckoviek v boxe 1 tekuté mydlo, alebo náhradnú náplň vlhčený toaletný papier určený na splachovanie do WC 2. Edukačné činnosti […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

28
sep 2020

Ďalšie upozornenie v súvislosti s Covid 19

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že jedno dieťa v triede Motýlikov bolo v kontakte s osobou, ktorá mala pozitívny výsledok testu na COVID 19.  Žiadame všetkých rodičov detí o zodpovednosť a dôsledný monitoring zdravotného stavu seba a svojich detí. V prípade akýchkoľvek pochybností, je potrebné izolovať seba aj dieťa od okolia a rešpektovať pokyny hygienikov a lekárov. […]

Category: Aktuality COVID 19

Tags:

18
sep 2020
logo-MS-base

Spôsob ospravedlnenia dieťaťa po prerušení dochádzky do MŠ a ďalšie povinnosti rodiča

Pri prvom nástupe dieťa do materskej školy (alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)) predkladá zákonný zástupca dieťaťa písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení dochádzky […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast