Menu
02
nov 2020
logo-MS-base

Podmienky prevádzky materskej školy od 2.11.2020

Vážení rodičia, od 2.11.2020 sa na základe Usmernenia MŠ VVŠ SR zo dňa 1.11.2020 menia pravidlá pre prevádzku škôl. Opatrenia pre prevádzku materskej školy: 1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

02
nov 2020

Druhá časť jesenných prázdnin 6.11 a 9.11 v MŠ nebude

Oznamujeme rodičom, že druhá časť jesenných prázdnin, ktoré sa mali konať od 6. 11. do 9. 11. 2020 vrátane, je rozhodnutím zriaďovateľa, mesta Šamorín, na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušená. Materská škola bude teda v dňoch 6.11. 2020 a 9.11.2020 v riadnej prevádzke. Toto rozhodnutie sa netýka základných a stredných […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

29
okt 2020
logo-MS-base

Prosba v súvislosti s nástupom detí do MŠ po celoplošnom testovaní 3. 11. 2020

V záujme ochrany zdravia detí aj zamestnancov materskej školy, prosíme rodičov a sprevádzajúce osoby , aby si v utorok 3.11.2020, resp. nasledujúce dni,  pri odovzdávaní dieťaťa triednej učiteľke pripravili k nahliadnutiu certifikát o negatívnom teste a podpísali prehlásenie o bezinfekčnosti (dostupné v MŠ alebo TU >>>). Pre tieto účely bude postačujúci negatívny výsledok akéhokoľvek dostupného […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

27
okt 2020
logo 2020-covid

Upozornenie v súvislosti s COVID 19

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že v triede Mravčekov bol pozitívne testovaný rodinný príslušník jedného dieťaťa, ktoré od zajtra zostáva v domácej karanténe. Žiadame všetkých rodičov detí o zodpovednosť a dôsledný monitoring zdravotného stavu seba a svojich detí. V prípade akýchkoľvek pochybností, je potrebné izolovať seba aj dieťa od okolia a rešpektovať pokyny hygienikov a lekárov. […]

Category: Aktuality COVID 19

Tags:

26
okt 2020

Jesenné prázdniny budú aj v materskej škole

Vážení rodičia, v zmysle Rozhodnutia MŠ VVŠ SR č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 a  “Manuálu pre materské školy” z 26.10.2020, sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách – teda aj v materských školách – v termínoch 30.10.2020 až 2.11.2020 a 6.11.2020 až 9. 11. 2020, vrátane. V uvedených dňoch materská škola nebude v […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

15
okt 2020

Príspevok na činnosť ZRPŠ je potrebné uhradiť do 15.11.2020

Prosíme rodičov, aby príspevok na činnosť ZRPŠ v školskom roku 2020/2021 v sume 30 € na každé dieťa uhradili v hotovosti triednym učiteľkám detí v termíne do 15. 11. 2020. Zároveň so schváleným príspevkom, je možné venovať na činnosť ZRPŠ dobrovoľný príspevok. Takto získané prostriedky sa použijú najmä na: Divadelné predstavenia a vstupné do kina […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

09
okt 2020

Výsledky volieb do Rady školy

Vo voľbách do Rady školy hlasovalo celkovo 49 voličov, čo predstavuje 56,9% všetkých voličov v zmysle platných predpisov (Vyhláška 291/2004 v platnom znení). Všetky hlasovacie lístky sú platné. Kandidáti získali nasledovný počet hlasov: Monika Fenesová:  33 hlasov Mgr. Mária Fröhlich: 18 hlasov Ing. Agáta Krajčíková:  23 hlasov JUDr. Henrieta Pašková Rabayová:  19 hlasov Mgr. Lucia Šebeková:  20 […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

07
okt 2020

Voľby do rady školy sú tu – hlasuje sa 8.10. 2020 do 17:30

Aktualizácia 8.10.2020 o 17:35: Voľby do Rady školy boli ukončené 8.10.2020 o 17:30. Bolo dosiahnuté potrebné minimum 50 % voličov (tj. 44) v zmysle §1 ods. 6. Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. Volieb sa celkovo zúčastnilo 49 voličov. Podrobné výsledky budú zverejnené neskôr. Aktualizácia 8.10. 2020 o 16:20: Z dôvodu veľkého množstva […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

05
okt 2020

Oznámenie o spôsobe vykonania volieb do Rady školy dňa 8.10.2020

Dňa 8.októbra 2020 sa uskutočnia voľby troch zástupcov rodičov do Rady školy a hlasovanie o výške príspevku na činnosť ZRPŠ v školskom roku 2020/2021. S ohľadom na aktuálnu situáciu, budú realizované ako per rollam hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke materskej školy. Voľby sa konajú v zmysle  Zákona č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

02
okt 2020

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy 8.10.2020

Dňa 8.októbra 2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy. Rada školy je poradným orgánom riaditeľky materskej školy, má 7 členov, z tohto počtu 3 sú zástupcovia rodičov a 1 zástupca zriaďovateľa. V tejto súvislosti žiadame rodičov, ktorí majú záujem o aktívnu prácu v Rade, aby svoj záujem prejavili prostredníctvom kontaktného formulára najneskôr  v termíne do […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast