Menu
19
feb 2021
logo 2020-covid

Nový výskyt ochorenia Covid 19 – 19.2.2021

Materská škola oznamuje rodičom, že dnes bolo z hygienicko – preventívnych dôvodov z vyučovacieho procesu v hornej skupine odoslané domov jedno dieťa, ktorého príbuzný bol dnes pozitívne testovaný na Covid 19. Jedná sa o sekundárny kontakt, keďže dieťa s dotyčnou osobou nežijú v spoločnej domácnosti. Žiadame všetkých rodičov detí o zodpovednosť a dôsledný monitoring zdravotného […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

12
feb 2021
logo 2020-covid

Výskyt Covid 19 u rodiča dieťaťa

Materská škola oznamuje rodičom, že v hornej triede bol pozitívne testovaný na COVID 19 rodinný príslušník jedného dieťaťa, ktoré od dnes zostáva v domácej karanténe. Dieťa bolo v materskej škole naposledy v stredu a vo štvrtok. Žiadame všetkých rodičov detí o zodpovednosť a dôsledný monitoring zdravotného stavu seba a svojich detí. V prípade akýchkoľvek pochybností, […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

10
feb 2021

Deti je potrebné zo stravy odhlásiť resp. prihlásiť vopred

Vedúca školskej jedálne opätovne upozorňuje rodičov detí, ktoré prejavili záujem o návštevu MŠ po 11.1.2021, resp. po obnovení prevádzky MŠ od 10.2.2021, že tieto deti je potrebné včas a riadnym spôsobom zo stravy odhlásiť, resp. prihlásiť po prerušení. Pokiaľ je dieťa prihlásené a do MŠ nepríde, rodič platí celú výšku stravného. Deti ktoré v januári […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

05
feb 2021
logo-MS-base

Podmienky prevádzky materskej školy od stredy 10.2.2021

Materská škola oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, mesta Šamorín, v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia – Návrat do škôl – MŠ VVŠ SR, sa od stredy 10.2.2021. umožňuje pobyt v priestoroch materskej školy deťom  rodičov zamestnaných v kritickej infraštruktúre, resp. rodičom, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu, […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

04
feb 2021
logo 2020-covid

Karanténne opatrenia v MŠ platia do utorka 9.2.2020, vrátane

Vážení rodičia, Dňa 30. resp. 31. januára sme vás  informovali o uzatvorení materskej školy z dôvodu výskytu ochorenia Covid 19 u zamestnanca školy. Na základe Zápisnice o epidemiologickom vyšetrení RUVZ Dunajská Streda zo dňa 3.2.2021 vás informujeme, že zamestnanci materskej školy, ako aj deti navštevujúce materskú školu (z triedy Stonožiek), sú v nariadenej karanténe až […]

Category: Aktuality

Tags:

30
jan 2021
logo 2020-covid

Prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu karantény

Aktualizácia 31.1.2020 10:45: Na základe dodatočných informácií od RUVZ Dunajská Streda, je potrebné aby sa v karanténe zdržiavali počas 10 dní najmä deti z triedy Stonožiek. Rodičia majú nárok na čerpanie pandemickej OČR.  Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je Materská škola Gazdovský rad dnešným dňom z dôvodu výskytu ochorenia na Covid […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

24
jan 2021
logo-MS-base

Režim prevádzky materskej školy od 25.januára zostáva zatiaľ nezmenený

Oznamujeme rodičom detí, že režim prevádzky materskej školy, ktorý je v platnosti od 11. januára 2021, zostáva nezmenený aj od 25. januára 2021. V prípade zmeny alebo úpravy podmienok budú rodičia bezodkladne informovaní obvyklým spôsobom. Zároveň upozorňujeme rodičov, že v záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov materskej školy, môžu byť od 27. januára požiadaní pri […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

11
jan 2021

Upozornenie na povinnosť odhlásenia detí zo stravy

Vedúca školskej jedálne pri materskej škole dôrazne upozorňuje rodičov detí, ktoré prejavili záujem o návštevu materskej školy v termíne od 11.1. 2021 do 24.1.2021, že tieto deti je potrebné v prípade neprítomnosti v MŠ riadne a včas zo stravy odhlásiť, v opačnom prípade im je účtované stravné v plnej výške, 1.74 €/deň. Tiež je vhodné […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

05
jan 2021
logo-MS-base

Prevádzka MŠ začne 11.1.2021 s obmedzením – zisťovanie záujmu

Aktualizácia 8.1. 2021 10:00: Dotazník bol deaktivovaný, v prípade potreby, kontaktujte materskú školu cez formulár v sekcii Kontakt >>>. Aktualizácia 6.1.2021 16:50: Prosíme rodičov detí, ktorí tak ešte neurobili, aby vyplnili dotazník na našej stránke >>> Je to dôležité z organizačných dôvodov a z dôvodov zabezpečenia bezproblémovej prevádzky MŠ a školskej jedálne od 11.1. 2021. […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

22
dec 2020

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu v roku 2020

Pri príležitosti konca roka 2020, Materská škola Gazdovský rad Šamorín ďakuje všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali a podieľajú na podpore našich činnosti a aktivít pre deti. Ďakujeme tiež za porozumenie a spoluprácu pri riešení situácie, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou Covid 19. Našou snahou bolo a je udržať chod materskej školy a zabezpečiť pobyt deťom v bezpečnom prostredí. Želáme deťom […]

Category: Aktuality

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast