Menu
18
sep 2020

Spôsob ospravedlnenia dieťaťa po prerušení dochádzky do MŠ a ďalšie povinnosti rodiča

Pri prvom nástupe dieťa do materskej školy (alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)) predkladá zákonný zástupca dieťaťa písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení dochádzky […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

15
sep 2020

Upozornenie pre rodičov detí

Aktualizácia oznamu 18.9.2020 11:30: Testy dieťaťa na ochorenie COVID 19 sú NEGATÍVNE. Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že rodinný príslušník jedného dieťaťa v triede Stonožiek mal pozitívny výsledok testu na COVID 19. Dieťa bolo v materskej škole naposledy v piatok 11. septembra. V tejto súvislosti sa nemení prevádzka materskej školy, prísny ranný filter ani ostatné sprísnené hygienické opatrenia aplikované […]

Category: Aktuality

Tags:

28
aug 2020

Úpravy v školskom a organizačnom poriadku materskej školy v súvislosti s COVID 19

Vážení rodičia, dôrazne vás žiadame, aby ste sa pred začiatkom školského roka oboznámili s úpravami v školskom a organizačnom poriadku materskej školy, ktoré sa týkajú najmä prevádzky materskej školy a bezpečného pobytu vašich detí, v súvislosti s obmedzeniami vyvolanými COVID 19. Jedná sa o výber ustanovení školského poriadku  >>> Vo vlastnom záujme sa prosím oboznámte […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty Oznamy rodičom

Tags:

28
aug 2020
zac roka

Informácie k začiatku školského roka 2020 / 2021

Vážení rodičia, milé deti, v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/2021 si vás dovoľujeme informovať o všeobecnej úprave školského roka, obmedzeniach a povinnostiach v súvislosti s COVID 19 a aktuálnou epidemiologickou situáciou a tiež prinášame informácie pre rodičov našich najmenších detí. Žiadame vás, aby ste sa s uvedenými informáciami oboznámili, a dodržiavali ich vo vlastnom […]

Category: Aktuality

Tags:

26
aug 2020

Niektoré usmernenia školskej jedálne k začiatku školského roka 2020/2021

Školská jedáleň začne svoju činnosť 2.9.2020 Na deň 2.9. a nasledujúce dni dieťa na stravu prihlasovať netreba, automaticky budú prihlásené všetky deti, ktoré v školskom roku budú navštevovať materskú školu Deti, ktoré 2.9.2020 alebo v nasledujúce dni do materskej školy nenastúpia, je potrebné zo stravy odhlásiť telefonicky vopred – podľa inštrukcií na stránke alebo nástenke […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne

Tags:

31
júl 2020

Prevádzka materskej školy v šk. roku 2019/2020 sa skončila

Prevádzka materskej školy v školskom roku 2019 / 2020 sa dnešným dňom, 31.7. 2020 skončila. V mesiaci august 2020 bude materská škola zatvorená. Prevádzka materskej školy opäť začne v stredu 2. septembra 2020. Všetky potrebné informácie k začiatku nového školského roka prinesieme (najneskôr) koncom augusta. Pekné leto prajú deťom a rodičom zamestnanci materskej školy 🙂 🙂  […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

29
jún 2020

Rozlúčka Motýlikov ´2020

Napriek problémom, ktoré nečakane zasiahli tento rok nie len život v materskej škole, uskutočnila sa vo štvrtok 25. júna rozlúčka s deťmi z triedy Motýlikov, ktorí vymenia čoskoro škôlkarské radovánky za školské povinnosti. Pripravili sme fotogalériu * z rozlúčky >>> _________________ (* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie […]

Category: Aktuality

Tags:

15
jún 2020
2020-MS-rozlucka

Rozlúčka predškolákov – stretnutie rodičov 16.6.2020 o 16:00

Dňa 16.6.2020 (utorok) o 16:00 sa v priestoroch školského dvora materskej školy uskutoční stretnutie rodičov detí, ktoré nastupujú v septembri do základnej školy. Cieľom stretnutia je príprava rozlúčky detí so škôlkou. Rodičov detí, ktorí sa nechcú zúčastniť na rozlúčke, žiadame toto nahlásiť pani učiteľkám alebo do messenger skupiny rodičov.

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

10
jún 2020

Úprava pravidiel pre prevádzku MŠ od 15. 6. 2020

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa §150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4738/2020 z 9. júna 2020, sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2020/12033-A2110 z 28. mája 2020 […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

01
jún 2020

Obnovenie prevádzky školskej jedálne pri MŠ

Dňa 1.6.2020 bola obnovená prevádzka školskej jedálne pri MŠ. Jedálny lístok je zverejnený v časti Stravovanie >>> Všetky ďalšie informácie ohľadne prevádzky jedálne a úhrady za stravovanie budú zverejnené priebežne.

Category: Aktuality Oznamy jedálne

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast