Menu
17
apr 2020
logo 2% 2020

2% z dane – posun termínu pre rok 2020

Vážení rodičia a priaznivci našej materskej školy. Aj napriek momentálnej komplikovanej situácii, naďalej máte možnosť darovať 2% z dane z príjmu za rok 2019 na podporu výchovno-vzdelávacích aktivít detí. Podľa informácií Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici, na základe Zákona č. 67/2020 Z.z., §22, sa doklady na poukázanie 2% z dane môžu podávať až do 30 […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

06
apr 2020
zapis2020

Zápis prvákov do ZŠ M. Bela v dňoch 15. 4. – 18. 4. 2020

ZŠ Mateja  Bela, Kláštorná 4 Šamorín, uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020 / 2021 v dňoch streda 15. 4. 2020 – sobota 18. 4. 2020 bez osobnej prítomnosti detí a to vyplnením elektronickej prihlášky. Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2020 šesť rokov a pre deti, ktoré […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

05
apr 2020
Logo-Featured-upr

Termíny zápisov detí do základnej a materskej školy

Na stránke mesta Šamorín bola zverejnená informácia o zápise do škôl a školských zariadení na školský rok 2020/2021. Materské školy Zápis sa uskutoční od 11. do 15. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí a netreba predložiť ani potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

28
mar 2020
Logo-Featured-upr

Rodičia dočasne poplatky v materskej škole platiť nebudú

Preberáme informáciu z webovej stránky mesta Šamorín: Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení prosí zákonných zástupcov detí a žiakov, aby dočasne neplatili príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, a  na stravovanie vo výške nákladov na režijné náklady v školskej jedálni. V prípade, že ste už aktuálnu čiastku uhradili, […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

21
mar 2020
deti-doma-obr

Nová sekcia na stránke – Škôlkar doma

Deti sa v dôsledku aktuálnej situácie ocitli doma. Napriek tomu je škála aktivít, ktoré s nimi môžete realizovať naozaj pestrá. Zriadili sme preto samostatnú sekciu Škôlkar doma, kde postupne uverejníme niekoľko návodov na tvorivé aktivity, básničky a iné edukatívne materiály. Veríme, že bude užitočná a situácia nepotrvá veľmi dlho.

Category: Aktuality Naše aktivity Oznamy rodičom

Tags:

16
mar 2020
oznamy jedalne

Poplatky za stravné na apríl treba bezodkladne uhradiť

Vedúca školskej jedálne upozorňuje rodičov detí, že napriek prerušeniu prevádzky materskej školy a školskej jedálne z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID19, poplatok za stravné na mesiac apríl je potrebné uhradiť BEZODKLADNE, vo výške ako vám bola oznámená.

Category: Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

09
mar 2020
Logo-Featured-upr

Od stredy 11. marca 2020 bude materská škola do odvolania uzatvorená

V súvislosti s vírusovým ochorením COVID 19 prijalo mesto Šamorín preventívne opatrenie a rozhodlo, že od stredy 11. marca 2020 budú všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šamorín, ako aj základná umelecká škola a Centrum voľného času Kukkónia zatvorené. Prerušená bude aj prevádzka školskej jedálne pri materskej škole. Uvedené rozhodnutie platí do […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

28
feb 2020
Karneval 2020

Karneval v škôlke na fotografiách

 V utorok 25. februára bolo v našej škôlke veselo. Už od rána deti prichádzali v najrozličnejších maskách a prevlekoch. Konal sa totiž už tradičný karneval. Že bolo naozaj veselo, môžete sa presvedčiť aj Vy. Pripravili sme pre vás fotogalériu. * Fotogaléria >>> _________________ (* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je […]

Category: Aktuality Naše aktivity

Tags:

18
feb 2020
title korculovanie

Deti z tried Lienok a Motýlikov na kurze korčuľovania v x-bionic® sphere

V uplynulých dňoch sa vďaka ústretovosti a porozumeniu prevádzkovateľa klziska Farrier’s Ice-Rink v x-bionic® sphere a prepravcovi SAD Dunajská Streda,  uskutočnil kurz korčuľovania pre najstaršie deti z tried Lienok a Motýlikov. Pripravili sme pre vás fotogalériu z kurzu. * Fotogaléria >>> _________________ (* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na […]

Category: Aktuality

Tags:

18
feb 2020
Logo-Featured-upr

Dodatky č. 4 – 6 k školskému poriadku Materskej školy pre rok 2019/2020

Pedagogická rada materskej školy prerokovala a schválila s ohľadom na aktuálne potreby a problémy ďalšiu sériu dodatkov k Školskému poriadku materskej školy pre školský rok 2019/20. Menia, dopĺňajú  a upresňujú sa niektoré ustanovenia v častiach Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast