Menu

Autor admin

29
nov 2021
logo 2020-covid

Zmena v organizácii preberania a odovzdávana detí v MŠ od 30.11.2021

Vážení rodičia, v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 428/2021 V.v. o vyhlásení núdzového stavu, platnou Vyhláškou ÚVZ SR č. 264/2021 V.v. o opatreniach pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa a platného usmernenia MŠ VVŠ SR – Covid automat pre školy – verzia 26.11. 2021 a jeho prílohy 3, pristupuje materská škola počnúc dňom 30.11.2021 […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

25
nov 2021
logo 2020-covid

Pravidlá pre pohyb osôb v priestoroch materskej školy – núdzový stav

Vážení rodičia, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a vyhláseným núdzovým stavom vás žiadame o rešpektovanie nasledovných pravidiel pre pohyb osôb v materskej škole: nikto s príznakmi respiračného ochorenia nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy dodržiavať príchod detí do MŠ najneskôr do 8.00 čas príchodu detí rozložiť tak, aby sa obmedzilo stretávanie osôb na minimum […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

04
nov 2021

Škôlkari v planetáriu

Materská škola sa včera zmenila na malé planetárium. Navštívilo nás mobilné planetárium AstroShow z Košíc. Deťom sa páčil nie len stan, ale najmä premietanie rozprávky o prírode a zvieratkách ale aj prieskum vesmíru s mimozemšťanom. Spojili tak zábavu s poznávaním prírody, planét a súhvezdí. Zopár záberov nájdete  vo fotogalérii* >>> _________________ (* Z dôvodu ochrany […]

Category: Aktuality Naše aktivity

Tags:

18
okt 2021

Divadelné predstavenie Malí huncúti 20.10.2021

Materská škola oznamuje rodičom, že dňa 20.10.2021 – v stredu – v dopoludňajších hodinách, sa v priestoroch materskej školy uskutoční detské divadelné predstavenie „Malí huncáti“ v podaní Divadla Slniečko z Piešťan.

Category: Aktuality Naše aktivity Oznamy rodičom

Tags:

11
okt 2021

Zmeny v školskom stravovaní – úpravy materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie

Vedúca školskej jedálne informuje, že od 1.10.2021 došlo k niektorým úpravám v školskom stravovaní: 1, na jedálnom lístku je údaj o krajine pôvodu mäsa – KPM – použitého na prípravu jedla – s číselníkom 01 – Slovensko, 02 – Česko, 03 – Poľsko, 04 – Maďarsko, 05 – Rakúsko, 06 – Nemecko, 07 – Iné. […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

30
sep 2021
logo-2021

Školský a organizačný poriadok materskej školy platný pre šk. rok 2021/2022

Školský a organizačný poriadok materskej školy platný pre šk. rok 2021/2022 je vypracovaný v zmysle §11 ods.3 písm. n) Zákona NR  SR č. 245/2008 Z.z. (Školský zákon) a v zmysle Vyhlášky 308/2009 Z.z o materskej škole, s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy. Školský poriadok upravuje práva a povinnosti detí a rodičov MŠ, podmienky výchovno- vzdelávacieho procesu, […]

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

30
sep 2021
logo-2021

Správa o výsledkoch a podmienkach VVČ v materskej škole za školský rok 2020/2021

Správa o realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020 / 2021 poskytuje základný súbor informácií o materskej škole, aktivitách Rady školy a iných poradných orgánoch školy. Dokument v pdf >>>

Category: Aktuality Dôležité dokumenty

Tags:

24
sep 2021
logo-2021

Úhrada príspevkov na činnosť RZ a ďalšie oznamy rodičom

Vážení rodičia, dávame do vašej pozornosti nasledovné oznamy týkajúce sa rodičovského združenia ale aj organizácie činnosti v materskej škole: Na plenárnom Rodičovskom združení bol odsúhlasený členský poplatok v tomto školskom roku vo výške 30 € na každé dieťa. Prosíme uhradiť poplatok triednym učiteľkám do 31.10.2021 Do 31.10.2021 je potrebné preštudovať si školský a organizačný poriadok materskej školy […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

14
sep 2021

Divadelné predstavenie pre deti v pondelok 20. 9. 2021 od 15:00

Oznamujeme rodičom, že v pondelok 20.9.2021 od 15.00 sa v priestoroch školského dvora uskutoční divadelné predstavenie pre deti. Zúčastniť sa predstavenia môžu aj deti v adaptačných triedach. V tejto súvislosti prosíme, aby ste si svoje deti vyzdvihli v tento deň z materskej školy až po skončení predstavenia, po 16:00. O zmene programu v prípade nepriaznivého […]

Category: Aktuality Naše aktivity Oznamy rodičom

Tags:

08
sep 2021
rodicovske

Triedne rodičovské združenia v pondelok 13.9.2021 od 17:00

Vážení rodičia, dňa 13.9.2021 (v pondelok) o 17.00 sa v jednotlivých triedach materskej školy uskutočnia rodičovské združenia. Účasť rodičov je dôležitá – budú poskytnuté informácie o činnosti materskej školy, organizácii školského roka, aktivitách detí a tiež informácie o prevádzke školskej jedálne. Súčasťou programu je schválenie príspevku rodičov na činnosť rodičovského združenia a voľba štatutára Rodičovského […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast