Menu

Kategória: Modernizácia pokračuje

24
nov 2022

Úspešne realizované projekty: 3. Interaktívna hracia plocha

Predstavujeme projekty ktoré sa vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov, firiem a zriaďovateľa podarilo v uplynulom období  úspešne zrealizovať. Plány na doplnenie a zatraktívnenie záhrady MŠ majú konkrétnu podobu a budeme v snahách pokračovať aj v nasledujúcom období. Ak by sa našiel rodič, priateľ MŠ, ktorý by pomohol materiálom či  prácou, privítame jeho iniciatívu. Za doterajšiu […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje Naše aktivity

Tags:

24
nov 2022

Úspešne realizované projekty: 2. Ochrana vtáctva

Predstavujeme projekty ktoré sa vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov, firiem a zriaďovateľa podarilo v uplynulom období  úspešne zrealizovať. Pani zástupkyňa Mgr. Jarmila Pussová zapojila našu materskú školu do projektu na ochranu vtáctva, ktoré pri lete nedokážu identifikovať presklené plochy a pri nárazoch často utrpia fatálne zranenia. V minulosti sme boli svedkami takýchto zrážok aj my- najmä v triedach […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje Naše aktivity

Tags:

24
nov 2022

Úspešne realizované projekty: 1. Ekoučebňa

Predstavujeme projekty ktoré sa vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov, firiem a zriaďovateľa podarilo v uplynulom období  úspešne zrealizovať. Deti sú naša budúcnosť a aby dokázali žiť v súlade s prírodou, vážiť si ju a neničiť, zapojila sa naša MŠ do grantového programu  firmy Volkswagen a podala projekt na výstavbu ekoučebne. Zámerom pedagógov je realizovať aktivity […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje Naše aktivity

Tags:

19
okt 2022
logo-2021

Naša záhrada má vďaka sponzorom opäť krajšiu podobu

Deti a kolektív MŠ zo srdca ďakujú pánovi Ladičovi – oteckovi z triedy Motýlikov – za sponzorské zabezpečenie štrku do záhonov, jeho dovoz a pomoc pri rozmiestnení kameňov k rastlinám. Záhrada má opäť estetickejšiu podobu. Ďakujeme ☺☺☺

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje

Tags:

02
sep 2022

V lete opeknel školský dvor

Aj toto leto sa v materskej škole intenzívne pracovalo, najmä na vylepšení školského dvora a rozšírení možností pre hry a vzdelávanie detí počas pobytu v exteriéri. Nová eko-učebňa je už realitou, práce na interaktívnom ihrisku ešte prebiehajú. Na jeho úplné dokončenie bude potrebné ešte trošku počkať – je to vec financií ale aj prípadnej ochoty […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje

Tags:

03
mar 2021

Vďaka príspevku 2% z daní pokračujeme v modernizácii. O vašu priazeň sa uchádzame aj tento rok

Aktualizácia 15.4. 2021: Venovať 2% z dane je možmé do 30.4.2021 Materská škola vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov a priaznivcov naďalej pokračuje v modernizácii, zameranej na bezpečný pobyt a všestranný rozvoj detí. Vďaka príspevku 2% aj napriek súčasnej pandemickej situácii sa v exteriéri materskej školy v nedávnom období zrealizovali: rozšírenie školského dvora o plochu za hlavnou […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje Naše aktivity Oznamy rodičom

Tags:

28
aug 2019
Dvor 2019

V materskej škole sa pracovalo aj počas leta

Aj počas leta pokračovali práce na zveľadení interiéru a exteriéru materskej školy. Boli opravené nedostatky v nových triedach, triedy sú vymaľované, majú novú podlahu a nový nábytok, na oknách pribudli žalúzie. Novej podlahy sa dočkali aj vstupné priestory, vymenili sa všetky dvere. V súčasnosti ešte prebieha revitalizácia záhrady. Na začiatku školského roka roka by mal […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje Naše aktivity

Tags:

23
máj 2019
MS-ihrisko 2019

Vďaka podpore rodičov materská škola neustále modernizuje vybavenie

Vďaka príspevkom z 2% z daní v minulých obdobiach a porozumeniu viacerých rodičov a ich zamestnávateľov sa našej materskej škole podarilo získať viacero projektov a finančných prostriedkov na modernizáciu a rozvoj infraštruktúry pre deti. Vďaka tejto podpore bolo nedávno zrekonštruované pieskovisko na školskom dvore, pričom práce boli realizované rodičmi ako sponzorský dar. Rovnako vďaka iniciatíve […]

Category: Aktuality Modernizácia pokračuje

Tags: