Úspešne realizované projekty: 3. Interaktívna hracia plocha

Predstavujeme projekty ktoré sa vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov, firiem a zriaďovateľa podarilo v uplynulom období  úspešne zrealizovať.

Plány na doplnenie a zatraktívnenie záhrady MŠ majú konkrétnu podobu a budeme v snahách pokračovať aj v nasledujúcom období. Ak by sa našiel rodič, priateľ MŠ, ktorý by pomohol materiálom či  prácou, privítame jeho iniciatívu.

Za doterajšiu podporu ďakujeme ☺☺☺


Ďalším úspešným projektom, ktorý neporovnateľne skvalitnil život počas pobytov vonku, je realizácia plochy s umelým trávnikom.

Cieľom projektu bolo vytvoriť pútavú, no najmä bezpečnú a zdravotne vyhovujúcu plochu na pohybové aktivity detí počas pobytov vonku. Časť dvora pod stromami vždy lákala deti na behanie, naháňačky a rušné hry. No trávnik pokrýval priestor iba krátke obdobie v roku a jeho kvalita nevyhovovala hygienickým požiadavkám. Po úprave vzniklo miesto, kde je radosť hrať sa.

Projekt zastrešovala nadácia HBreavis.

Opäť však bolo nutné spolufinancovanie – tak ako v iných projektoch, pretože suma daru z nadácie nepokryla všetky náklady.

Ďakujeme teda rodičom za darovanie 2 % daní, príspevky sponzorov a zriaďovateľovi- Mestu Šamorín.
Obrazový materiál >>>