Úspešne realizované projekty: 2. Ochrana vtáctva

Predstavujeme projekty ktoré sa vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov, firiem a zriaďovateľa podarilo v uplynulom období  úspešne zrealizovať.


Pani zástupkyňa Mgr. Jarmila Pussová zapojila našu materskú školu do projektu na ochranu vtáctva, ktoré pri lete nedokážu identifikovať presklené plochy a pri nárazoch často utrpia fatálne zranenia. V minulosti sme boli svedkami takýchto zrážok aj my- najmä v triedach na poschodí.

Cieľom projektu bolo oboznámiť deti s potrebou chrániť vtáky pred nárazom do skiel budov a zabrániť tak ich úhynu.

Okrem tejto úlohy farebných kruhov majú nálepky aj estetickú funkciu a spestrili obloky na triedach a jedálni.
Obrazový nateriál >>>

Ďakujeme.