Menu

Organizácia materskej školy

Materská škola je v školskom roku 2020 / 2021 organizovaná do 5 tried:

motyl 2020  MOTÝLIKY – trieda 5 – 6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
Umiestnenie: 1. poschodie – hlavná budova MŠ
Triedne učiteľky: Viera Knezovičová, Bc. Viktória Kardošová

STONOŽKY – trieda 5-6 ročných detí
Umiestnenie: 1. poschodie – prístavba MŠ
Triedne učiteľky: Judita Fitosová, Zuzana Jurčovičová

MRAVČEKY – trieda 4-5 ročných detí
Umiestnenie: prízemie – prístavba MŠ
Triedne učiteľky:
Mgr. Jarmila Pussová, Bc. Tímea Balgová

  LIENKY – trieda 4 – 5 ročných detí
Umiestnenie: prízemie – hlavná budova MŠ
Triedne učiteľky: Mgr. Zuzana Minarechová, Jana Biznárová

VČIELKY – trieda 3 – 4 ročných detí
Umiestnenie: prízemie – hlavná budova MŠ
Triedne učiteľky: Erika Fulírová, Zuzana Kucháriková

Zväčšiť písmo
Kontrast