Menu

Organizácia materskej školy

Materská škola je v školskom roku 2019 / 2020 organizovaná do 5 tried:

motyl 2020  MOTÝLIKY – trieda 5 – 6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
Triedne učiteľky: Erika Fulírová, Zuzana Kucháriková

  LIENKY – trieda 4 – 5 ročných detí
Triedne učiteľky: Viera Knezovičová, Bc. Viktória Kardošová

STONOŽKY – trieda 3-4 ročných detí
Triedne učiteľky: Judita Fitosová, Zuzana Jurčovičová

MRAVČEKY – trieda 3-4 ročných detí
Triedne učiteľky: Mgr. Jarmila Pussová, Tímea Balgová

VČIELKY – trieda 3 – ročných detí
Triedne učiteľky: Mgr. Zuzana Minarechová, Jana Biznárová

Zväčšiť písmo
Kontrast