Menu

Kategória: Rekonštrukcia 2018-2019


 

31
dec 2018
stav 2019

Rekonštrukcia materskej školy na Gazdovskom rade

Materská škola prešla v roku 2018 – 2019 rozsiahlou rekonštrukciou, vrámci ktorej bol výrazne zlepšený technický stav a energetická hospodárnosť budov a došlo aj k rozšíreniu kapacity. Po jej ukončení má  materská škola 5 tried a kapacitu 96 detí. Viac informácií na stránke mesta Šamorín…>>>

Category: Rekonštrukcia 2018-2019

Tags: