Projekty


Projekt školské ovocie
Cieľom projektu je spestriť stravu detí ovocím, dopĺňať príjem stravy o vitamíny v prirodzenej forme.

Projekt školské mlieko
Cieľom projektu je v spolupráci so školskou jedálňou materskej školy podávať deťom mlieko systematicky v rôznych častiach dňa.

Od 1. augusta 2017 sa školský program pre ovocie a zeleninu a školský program pre mlieko spojili do jedného právneho rámca. Nové pravidlá sú zamerané na vyššiu efektívnosť, cielenejšiu podporu a posilnenie vzdelávacieho rozmeru. Nový právny rámec stanovuje školský program pre ovocie, zeleninu a mlieko, ktorého cieľom je trvalé zvyšovanie podielu týchto výrobkov v strave detí v období kedy sa formujú ich stravovacie návyky.
Viac informácií  – SK >>>
Viac informácií – EN (link na stránku EK) >>>

Pohybom proti obezite
Cieľom projektu je umožniť deťom dostatok pohybu v čase pobytu vonku, stimulovať špecifické pohybové schopnosti