Menu

Kategória: Oznamy jedálne

01
jún 2020
oznamy jedalne

Obnovenie prevádzky školskej jedálne pri MŠ

Dňa 1.6.2020 bola obnovená prevádzka školskej jedálne pri MŠ. Jedálny lístok je zverejnený v časti Stravovanie >>> Všetky ďalšie informácie ohľadne prevádzky jedálne a úhrady za stravovanie budú zverejnené priebežne.

Category: Aktuality Oznamy jedálne

Tags:

16
mar 2020
oznamy jedalne

Poplatky za stravné na apríl treba bezodkladne uhradiť

Vedúca školskej jedálne upozorňuje rodičov detí, že napriek prerušeniu prevádzky materskej školy a školskej jedálne z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID19, poplatok za stravné na mesiac apríl je potrebné uhradiť BEZODKLADNE, vo výške ako vám bola oznámená.

Category: Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

24
jan 2020
oznamy jedalne

Upozornenie na nedoplatky za stravné a možné dôsledky

Školská jedáleň pri materskej škole dôrazne upozorňuje rodičov detí, ktorí doteraz napriek výzve nezaplatili stravné, prípadne kauciu v predpísanej výške a svoje záväzky bezodkladne neuhradia, na možné dôsledky. Bude im zaslaná platobná výzva z Odboru školstva Mestského úradu v Šamoríne a v krajnom prípade, ak nedôjde k vyrovnaniu podlžností, môže byť dieťaťu odmietnuté stravovanie. Žiadame […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne

Tags:

18
dec 2019
oznamy jedalne

Zmeny v poskytovaní stravovania od 1. januára 2020

Školská jedáleň pri MŠ upozorňuje rodičov detí, že od 1.1. 2020 vstupuje do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 12/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín. Podľa článku 6, ods. 10. tohto nariadenia, zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

18
okt 2019
oznamy jedalne

Upozornenie rodičom – omeškanie s úhradou stravného

Upozorňujeme rodičov detí, že platbu za stravné podľa pokynov vedúcej školskej jedálne je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet VŽDY DO 10. DŇA predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Za stravné sa platí záloha mesačne vopred po zúčtovaní reálne odobratej stravy. V septembri sa platí záloha za september a október, v októbri sa platí záloha za […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast