Upozornenie na povinnosť odhlásenia detí zo stravy

Vedúca školskej jedálne pri materskej škole

dôrazne upozorňuje rodičov detí, ktoré prejavili záujem o návštevu materskej školy v termíne od 11.1. 2021 do 24.1.2021, že tieto deti je potrebné v prípade neprítomnosti v MŠ riadne a včas zo stravy odhlásiť, v opačnom prípade im je účtované stravné v plnej výške, 1.74 €/deň.

Tiež je vhodné u detí, ktorých rodičia sa dotazníkového zisťovania nezúčastnili, aby svoj záujem o návštevu MŠ vopred konzultovali s materskou školou a oznámili nástup dieťaťa vopred aj školskej jedálni.

Deti, ktoré MŠ v termíne do 24.1. MŠ navštevovať nebudú a rodičia to materskej škole oznámili prostredníctvom formulára alebo telefonicky, zo stravy odhlasovať nie je potrebné, sú odhlásené automaticky.

V prípade zmeny podmienok budú rodičia včas informovaní obvyklým spôsobom.