Menu

Režim prevádzky materskej školy od 25.januára zostáva zatiaľ nezmenený

0 Komentárov


Oznamujeme rodičom detí, že režim prevádzky materskej školy, ktorý je v platnosti od 11. januára 2021, zostáva nezmenený aj od 25. januára 2021. V prípade zmeny alebo úpravy podmienok budú rodičia bezodkladne informovaní obvyklým spôsobom.

Zároveň upozorňujeme rodičov, že v záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov materskej školy, môžu byť od 27. januára požiadaní pri vstupe do MŠ o preukázanie sa výsledkom testu na COVID 19.

Pripomíname, že v zmysle platných opatrení UVZ, zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Zväčšiť písmo
Kontrast