Menu

Prevádzka MŠ začne 11.1.2021 s obmedzením – zisťovanie záujmu

0 Komentárov


Aktualizácia 8.1. 2021 10:00: Dotazník bol deaktivovaný, v prípade potreby, kontaktujte materskú školu cez formulár v sekcii Kontakt >>>.


Aktualizácia 6.1.2021 16:50: Prosíme rodičov detí, ktorí tak ešte neurobili, aby vyplnili dotazník na našej stránke >>>
Je to dôležité z organizačných dôvodov a z dôvodov zabezpečenia bezproblémovej prevádzky MŠ a školskej jedálne od 11.1. 2021.


Materská škola oznamuje rodičom,

že na základe usmernení MŠ VVŠ SR a po dohode so zriaďovateľom, prevádzka materskej školy začne v pondelok  11.1. 2021 s obmedzením.

Do materskej školy môžu nastúpiť výlučne deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, tj. rodičia ktorí nie sú na materskej dovolenke, nezamestnaní, resp. povaha ich práce neumožňuje výkon práce z domu, tzv. home office. Za týmto účelom bude materská škola vyžadovať od rodičov potvrdenie zamestnávateľa.

V tejto súvislosti žiadame rodičov, aby do piatka, 8.1.2021 do 10.00, vyplnili formulár >>>>
ohľadne záujmu/nezáujmu o návštevu materskej školy za daných podmienok. Umožní nám to organizačne zabezpečiť chod materskej školy.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu

Zväčšiť písmo
Kontrast