Menu

Kategória: Oznamy rodičom


 

30
sep 2022
logo-2021

Usmernenie RUVZ Trnava k výskytu vírusových hnačkových ochorení

Vážení rodičia, chladné a daždivé jesenné počasie je ideálne pre množenie rôznych typov vírusov, obzvlášť v kolektíve detí. Pre prípad, že by sa u detí vyskytli hnačkové ochorenia, je potrebné izolovať ich z kolektívu a konzultovať stav dieťaťa s lekárom pediatrom. V tejto súvislosti zverejňujeme usmernenie, ktoré vydal RÚVZ Trnava. Vo vlastnom záujme sa s […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

29
sep 2022
logo-2021

Závery z rodičovského združenia

Vážení rodičia, na plenárnom Rodičovskom združení bol odsúhlasený členský poplatok 40 € na dieťa. Prosíme si ho uhradiť triednym učiteľkám do 31.10.2022 Do 31.10.2022 je potrebné preštudovať ( textovú podobu v šatniach, alebo na stránke MŠ) školský a organizačný poriadok materskej školy. Jeho preštudovanie a akceptovanie potvrdiť podpisom. Ďakujeme za spluprácu

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

13
sep 2022
rodicovske

Rodičovské združenie v utorok 20.9.2022

Vážení rodičia, dňa 20.9.2022 (utorok) od 17:00 sa v jedálni materskej školy uskutoční plenárne združenie rodičov. Po jeho skončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach materskej školy. Prosíme o vašu účasť bez detí.

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

05
sep 2022

Niekoľko informácií školskej jedálne k začiatku šk. roka

Oznamujeme rodičom, že režim prevádzky školskej jedálne a výška poplatkov za stravovanie sa nateraz nemení. Odporúčame do vašej pozornosti informácie v záložke Stravovanie. Osobitne prosím venujte pozornosť termínom a spôsobu úhrady poplatkov za stravovanie a spôsobu odhlásenia detí zo stravy. Opätovne je možnosť v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v materskej škole odobrať obed do obedára. […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom Stravovanie

Tags:

24
aug 2022

Nový školský rok 2022 / 2023 sa začne v pondelok 5. septembra

Leto je pomaly za nami a tak dávame do vašej pozornosti, že brány materskej školy v školskom roku 2022 / 2023 sa pre deti otvárajú v pondelok 5.9.2022. Doba prevádzky materskej školy ostáva nezmenená – od 6.30 do 17.00 hodiny. Nateraz sa neuplatňujú žiadne protipandemické obmedzenia. V pondelok 5. 9. začne svoju prevádzku aj školská […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

29
júl 2022

Prevádzka materskej školy v šk. roku 2021 / 2022 sa skončila

Prevádzka materskej školy a školskej jedálne v školskom roku 2021 / 2022 sa dnešným dňom, 29.7. 2022, skončila. V mesiaci august 2021 bude materská škola zatvorená. Prevádzka materskej školy a nový školský rok opäť začne v pondelok 5. septembra 2022. Všetky potrebné informácie k začiatku nového školského roka prinesieme (najneskôr) koncom augusta. Pekné a hlavne […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

13
jún 2022

Príďte prosím pomôcť dokončiť školský dvor v sobotu 18. 6. 2022

Milí rodičia, nakoľko sa nám doteraz nepodarilo obnoviť náter všetkých preliezačiek, radi by sme vás pozvali na pokračovanie brigády pri obnove školského dvora, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júna 2022 v čase od 8:00 do 12:00. Svoju účasť prosím zahláste triednym učiteľkám detí najneskôr do štvrtka 16. júna. Vopred ďakujeme za pomoc.

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

03
jún 2022

Rozlúčka tried Motýlikov a Mravčekov so škôlkou

Blíži sa záver školského roka a s ním aj tradičná rozlúčka s deťmi, ktoré v novom školskom roku nastúpia do základnej školy. Rozlúčka triedy Motýlikov sa uskutoční v stredu 8. júna 2022 od 15:30 v triede Motýlikov. Rozlúčka triedy Mravčekov sa uskutoční v piatok 10. júna 2022 od 16:00 v triede Mravčekov.

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

02
jún 2022

Spoločné fotenie tried sa uskutoční v stredu 15.6.2022

Tradične pred koncom školského roka sa aj tento rok – v stredu 15. júna 2022 v dopoludňajších hodinách – uskutoční spoločné fotenie tried. V prípade záujmu, je možné aj: – fotenie súrodencov / so súrodencami, – fotenie s kamarátom, tento záujem je potrebné vopred nahlásiť triednym učiteľkám detí. Cena jednej fotografie je 2 €.

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

01
jún 2022

Zmena programu osláv MDD

Z technických príčin, ktoré materská škola nijako nevie ovplyvniť, sa program osláv MDD mierne pozmení, doplní a predĺži 😀: Návšteva záchranárov z Červeného kríža sa presúva z piatku 3.6. na pondelok 6.6. 2022. Výchovný koncert v ZUŠ – v utorok 7.6. navštívia deti z predškolských tried výchovný koncert v ZUŠ. Divadielko, pôvodne plánované na 30.5. […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags: