Menu

Category: Oznamy rodičom


 

11
jan 2021
oznamy-jedalen

Upozornenie na povinnosť odhlásenia detí zo stravy

Vedúca školskej jedálne pri materskej škole dôrazne upozorňuje rodičov detí, ktoré prejavili záujem o návštevu materskej školy v termíne od 11.1. 2021 do 24.1.2021, že tieto deti je potrebné v prípade neprítomnosti v MŠ riadne a včas zo stravy odhlásiť, v opačnom prípade im je účtované stravné v plnej výške, 1.74 €/deň. Tiež je vhodné […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

05
jan 2021
logo-MS-base

Prevádzka MŠ začne 11.1.2021 s obmedzením – zisťovanie záujmu

Aktualizácia 8.1. 2021 10:00: Dotazník bol deaktivovaný, v prípade potreby, kontaktujte materskú školu cez formulár v sekcii Kontakt >>>. Aktualizácia 6.1.2021 16:50: Prosíme rodičov detí, ktorí tak ešte neurobili, aby vyplnili dotazník na našej stránke >>> Je to dôležité z organizačných dôvodov a z dôvodov zabezpečenia bezproblémovej prevádzky MŠ a školskej jedálne od 11.1. 2021. […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

18
dec 2020
oznamy-jedalen

Prerušenie prevádzky školskej jedálne od 23. 12. 2020 do 6.1.2021

Školská jedáleň pri materskej škole bude z dôvodu vianočných prázdnin v materskej škole v dňoch od 23. 12. 2020 do 6.1.2021 vrátane, mimo prevádzky. Na deň 7. 1. 2021 nie je deti potrebné zo stravy odhlasovať ani prihlasovať, deti prítomné 7.1. 2021 budú na stravu prihlásené automaticky podľa dennej prítomnosti. Ostatné – neprítomné deti – […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

11
dec 2020
logo-Vianoce

Zmena termínu vianočných besiedok a úprava režimu prevádzky MŠ

Materská škola oznamuje rodičom, že v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie sa vianočné besiedky presúvajú na stredu 16. decembra. Z prevádzkových dôvodov tiež môžu byť triedy spájané, rodičia ktorí s týmto opatrením nesúhlasia, majú možnosť vyzdvihnúť si deti z materskej školy po obede. Ďalšie informácie ohľadne prevádzky materskej školy poskytneme hneď, ako budú k dispozícii. […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

08
dec 2020
vianoce

Vianočné prázdniny v materskej škole

Materská škola oznamuje rodičom, že v čase od stredy 23. 12. 2020 do stredy 6. 1. 2021 vrátane, bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu vianočných prázdnin. Rovnako v uvedenom období bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne. Nástup detí do MŠ po prázdninách je vo štvrtok 7.1.2021.

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

02
nov 2020
logo-MS-base

Podmienky prevádzky materskej školy od 2.11.2020

Vážení rodičia, od 2.11.2020 sa na základe Usmernenia MŠ VVŠ SR zo dňa 1.11.2020 menia pravidlá pre prevádzku škôl. Opatrenia pre prevádzku materskej školy: 1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

02
nov 2020

Druhá časť jesenných prázdnin 6.11 a 9.11 v MŠ nebude

Oznamujeme rodičom, že druhá časť jesenných prázdnin, ktoré sa mali konať od 6. 11. do 9. 11. 2020 vrátane, je rozhodnutím zriaďovateľa, mesta Šamorín, na základe odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušená. Materská škola bude teda v dňoch 6.11. 2020 a 9.11.2020 v riadnej prevádzke. Toto rozhodnutie sa netýka základných a stredných […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

29
okt 2020
logo-MS-base

Prosba v súvislosti s nástupom detí do MŠ po celoplošnom testovaní 3. 11. 2020

V záujme ochrany zdravia detí aj zamestnancov materskej školy, prosíme rodičov a sprevádzajúce osoby , aby si v utorok 3.11.2020, resp. nasledujúce dni,  pri odovzdávaní dieťaťa triednej učiteľke pripravili k nahliadnutiu certifikát o negatívnom teste a podpísali prehlásenie o bezinfekčnosti (dostupné v MŠ alebo TU >>>). Pre tieto účely bude postačujúci negatívny výsledok akéhokoľvek dostupného […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

26
okt 2020

Jesenné prázdniny budú aj v materskej škole

Vážení rodičia, v zmysle Rozhodnutia MŠ VVŠ SR č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 a  “Manuálu pre materské školy” z 26.10.2020, sa jesenné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách – teda aj v materských školách – v termínoch 30.10.2020 až 2.11.2020 a 6.11.2020 až 9. 11. 2020, vrátane. V uvedených dňoch materská škola nebude v […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

15
okt 2020

Príspevok na činnosť ZRPŠ je potrebné uhradiť do 15.11.2020

Prosíme rodičov, aby príspevok na činnosť ZRPŠ v školskom roku 2020/2021 v sume 30 € na každé dieťa uhradili v hotovosti triednym učiteľkám detí v termíne do 15. 11. 2020. Zároveň so schváleným príspevkom, je možné venovať na činnosť ZRPŠ dobrovoľný príspevok. Takto získané prostriedky sa použijú najmä na: Divadelné predstavenia a vstupné do kina […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast