Menu

Kategória: Oznamy rodičom


 

16
jún 2021
logo-MS-base

Prevádzka materskej školy v letných mesiacoch

Na základe prejaveného záujmu rodičov, budú v čase od 1.7.2021 do 31.7.2021 v prevádzke 3 triedy –  trieda Motýlikov na 1. poschodí, trieda Mravčekov a trieda Stonožiek. Ranná zberná trieda bude v triede Mravčekov. Prosíme rodičov, ktorí nenahlásili deti na dochádzku v letnom období, aby vyprázdnili skrinky, pretože v dvoch voľných triedach na prízemí budú […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

16
jún 2021
logo-MS-base

Niekoľko organizačno-technických pokynov pre rodičov pred koncom šk. roka

Riaditeľka materskej školy: 1, naliehavo prosí všetkých, aby zatvárali pri príchode do MŠ a odchode z nej brány na ZÁVORU z bezpečnostných dôvodov. Z bezpečnostno – preventívnych dôvodov bude od nového školského roka prístup do MŠ výhradne cez malú bránu. 2, oznamuje, že 7.7.2021 o 16. 00 sa uskutoční prvé stretnutie rodičov novoprijatých detí s […]

Category: Oznamy rodičom

Tags:

26
máj 2021

Týždeň podujatí pri príležitostí MDD

Materská škola v rámci osláv Dňa detí pripravila v týždni od 31.5. do 4.6. 2021 sériu podujatí pre deti. V závislosti od poveternostných podmienok sa uskutočnia v interiéri alebo exteriéri materskej školy. Rodičom dávame do pozornosti najmä: 1. Divadielko – v dopoludňajších hodinách v pondelok 31. 5. 2021 2. Fotenie tried – uskutoční sa v […]

Category: Aktuality Naše aktivity Oznamy rodičom

Tags:

10
máj 2021
logo-MS-base

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

Vážení rodičia, od 1. januára 2021 vstúpili do platnosti niektoré ustanovenia Zákona 219/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V tejto súvislosti riaditeľka materskej školy […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

28
apr 2021

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v školskom roku 2021/2022

Aktualizácia 7.5.2021 17:15. Prijímanie žiadostí prostredníctvom elektronického webového formulára bolo ukončené. —– Materská škola Gazdovský rad 41/37 Šamorín oznamuje rodičom, že v dňoch od 03. mája 2021 do 07. mája 2021 vrátane, prebehne prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022. Materská škola prijíma deti: Deti, ktoré dosiahli päť rokov veku […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

18
apr 2021
logo-MS-base

Pravidlá prevádzky materskej školy od 19.4.2021

Od 19. apríla sa v súvislosti so zaradením Slovenska do bordovej farby – III. stupeň varovania tzv. celoštátneho Covid automatu, uvoľňujú niektoré opatrenia. Okres Dunajská Streda sa nachádza v tzv. II. stupni varovania – v červenej farbe. Na školy a školské zariadenia sa zároveň vzťahuje tzv. Covid školský automat. Pre materskú školu to znamená: 1, […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

07
apr 2021
zapis ZS 2021

Zápis prvákov do ZŠ bude v týždni od 12.4. do 17.4. 2021 dištančne

ZŠ Mateja  Bela, Kláštorná 4 Šamorín, uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021 / 2022 v dňoch pondelok 12. 4. 2021 – sobota 17. 4. 2021 bez osobnej prítomnosti detí a to vyplnením elektronickej prihlášky sprístupnenej v uvedenom termíne na stránke ZŠ. Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

30
mar 2021

Prevádzka MŠ počas veľkonočných sviatkov 2021

Oznamujeme rodičom, že školské prázdniny sa počas veľkonočných sviatkov v materskej škole neuplatňujú. Prevádzka materskej školy končí vo štvrtok 1. apríla popoludní a pokračuje v utorok 6. apríla 2021. V piatok 2. apríla  a v pondelok 5. apríla je z dôvodu štátneho sviatku, resp. dňa pracovného pokoja, materská škola mimo prevádzky. Upozorňujeme rodičov, že z […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

05
mar 2021

Základné informácie k zápisu detí do ZŠ a MŠ na školský rok 2021/2022

Aktualizácia 31.3.2021: Informácie dopĺňame a spresňujeme na základe stanoviska Školského úradu v Šamoríne, zverejneného na webovej stránke mesta Šamorín >>> Vážení rodičia, dávame do vašej pozornosti nasledovné informácie týkajúce sa zápisu detí do základných a materských škôl na školský rok 2021/2022 a základné súvislosti: Zápis do prvého ročníka základných škôl Zápis prebehne 3. aprílový týždeň […]

Category: Aktuality Oznamy rodičom

Tags:

03
mar 2021

Vďaka príspevku 2% z daní pokračujeme v modernizácii. O vašu priazeň sa uchádzame aj tento rok

Aktualizácia 15.4. 2021: Venovať 2% z dane je možmé do 30.4.2021 Materská škola vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov a priaznivcov naďalej pokračuje v modernizácii, zameranej na bezpečný pobyt a všestranný rozvoj detí. Vďaka príspevku 2% aj napriek súčasnej pandemickej situácii sa v exteriéri materskej školy v nedávnom období zrealizovali: rozšírenie školského dvora o plochu za hlavnou […]

Category: Aktuality Naše aktivity Oznamy rodičom

Tags:

Zväčšiť písmo
Kontrast