Letná prevádzka MŠ

Milí rodičia.

Oznamujeme vám, že naša MŠ bude v prevádzke do 28.7. 2023 (piatok).  Zároveň vás chceme informovať, že z organizačných dôvodov budú deti rozdelené do jednotlivých tried podľa počtov a budú sa spájať. Môže sa stať, že nebudú so svojimi kamarátmi, na ktorých sú zvyknutí a ani so svojou pani učiteľkou, nakoľko pedagogickí zamestnanci si budú čerpať dovolenky.

Prajeme vám krásne leto a tešíme sa na vás 4. septembra.

Vaša MŠ