Telefónne kontakty


Budova materskej školy:

  • 031/ 562 34 90

Školská jedáleň (prihlasovanie/ odhlasovanie zo stravy)*

  • 031 / 562 34 92

*Obed do obedára je možné odobrať priamo v ŠJ materskej školy v prvý deň neprítomnosti dieťaťa. Viac o prevádzke školskej jedálne >>>