Menu

Telefónne kontakty


Budova materskej školy:

Školská jedáleň (prihlasovanie/ odhlasovanie zo stravy)*


*Obed do obedára je možné odobrať priamo v ŠJ materskej školy v prvý deň neprítomnosti dieťaťa. Viac o prevãdzke skolskej jedálne >>>