Menu

Prevádzka jedálne


Jedlo sa deťom podáva podľa dohodnutého harmonogramu striedania sa jednotlivých tried v školskej jedálni MŠ:

Za kvalitu, predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania, zisťovanie počtu stravníkov, pitný režim zodpovedá vedúca ŠJ.

Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá riaditeľka a učiteľky, ktoré vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania.
Nenásilne ich usmerňujú, podľa želania rodičov aj dokrmujú, ale nenútia ich jesť.

Deti 3-4 ročné používajú pri jedle lyžicu, 4-5 ročné aj vidličku, deti 5-6 ročné používajú kompletný príbor.

Harmonogram striedania detí v školskej jedálni
Desiata8:30 do 9:00Včielky, Stonožky, Mravčeky
9:00 do 9:30Lienky, Motýliky
Obed11:30 do 12:00Včielky, Stonožky, Mravčeky
12:00 do 12:30Lienky, Motýliky
Olovrant14:45 do 15:15Včielky, Stonožky, Mravčeky
14:15 do 14:45Lienky, Motýliky
Zväčšiť písmo
Kontrast