Menu

Jedálny lístok


Zmena jedálneho lístka vyhradená
☺☺☺

Upozornenie: od 3.8.2020 do 1.9.2020 vrátane, je školská jedáleň pri MŠ mimo prevádzky


Staršie jedálne lístky:


Zväčšiť písmo
Kontrast