Tlačivá


  • Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2023 (platí pre rok 2024) >>> vyplniteľné pdf
  • Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa, vyžadované v súvislosti s Covid 19 (platné k 15.8.2022) stiahnuť  >>>
    Tlačivo sa vyplní po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov)
  • Tlačivo „Súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov“ – Zákon 18/2018 Z.z.  >>>
  • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy vo verzii pre šk. rok 2024/25 vyplniteľné pdf >>>