Menu

Kategória: COVID 19

informácie súvisiace s ochorením Covid 19

18
feb 2022
logo 2020-covid

Karanténne obmedzenia v triede Lienok a Včielok do 23.2.2022

Prosíme rodičov z triedy Včielok a Lienok, ktoré boli vo štvrtok 17. 2. a v piatok 18. 2. v materskej škole, aby ostali v domácej karanténe počas nasledujúcich 5 dní – tj. do stredy 23.2.2022 vrátane, nakoľko dnes bola nahlásená pozitivita dieťaťa v triede. Karanténa sa nevzťahuje na deti, ktoré v období posledných 180 dní […]

Category: Aktuality COVID 19

Tags:

31
jan 2022
logo 2020-covid

Upozornenie na pravidlá karantény pre deti a rodinných príslušníkov

Materská škola upozorňuje rodičov detí, že v prípade, ak je v súvislosti s ochorením Covid 19 v karanténe rodič, alebo školopovinný súrodenec, je v karanténe aj dieťa, ktoré navštevuje MŠ a do MŠ nastupuje až po negatívnom teste, alebo po 10- dňoch, ak sa ho netýka výnimka z karantény (aktuálny Covid semafor). Ak o ukončení […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

29
nov 2021
logo 2020-covid

Zmena v organizácii preberania a odovzdávana detí v MŠ od 30.11.2021

Vážení rodičia, v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 428/2021 V.v. o vyhlásení núdzového stavu, platnou Vyhláškou ÚVZ SR č. 264/2021 V.v. o opatreniach pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa a platného usmernenia MŠ VVŠ SR – Covid automat pre školy – verzia 26.11. 2021 a jeho prílohy 3, pristupuje materská škola počnúc dňom 30.11.2021 […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

25
nov 2021
logo 2020-covid

Pravidlá pre pohyb osôb v priestoroch materskej školy – núdzový stav

Vážení rodičia, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a vyhláseným núdzovým stavom vás žiadame o rešpektovanie nasledovných pravidiel pre pohyb osôb v materskej škole: nikto s príznakmi respiračného ochorenia nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy dodržiavať príchod detí do MŠ najneskôr do 8.00 čas príchodu detí rozložiť tak, aby sa obmedzilo stretávanie osôb na minimum […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

27
aug 2021
logo-2021

Povinnosti osôb, vstupujúcich do materskej školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej stránke zverejnilo nasledovné usmernenie pre osoby, vstupujúce do škôl a školských zariadení. Primerane sa aplikujú v podmienkach našej materskej školy: Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

19
feb 2021
logo 2020-covid

Nový výskyt ochorenia Covid 19 – 19.2.2021

Materská škola oznamuje rodičom, že dnes bolo z hygienicko – preventívnych dôvodov z vyučovacieho procesu v hornej skupine odoslané domov jedno dieťa, ktorého príbuzný bol dnes pozitívne testovaný na Covid 19. Jedná sa o sekundárny kontakt, keďže dieťa s dotyčnou osobou nežijú v spoločnej domácnosti. Žiadame všetkých rodičov detí o zodpovednosť a dôsledný monitoring zdravotného […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

12
feb 2021
logo 2020-covid

Výskyt Covid 19 u rodiča dieťaťa

Materská škola oznamuje rodičom, že v hornej triede bol pozitívne testovaný na COVID 19 rodinný príslušník jedného dieťaťa, ktoré od dnes zostáva v domácej karanténe. Dieťa bolo v materskej škole naposledy v stredu a vo štvrtok. Žiadame všetkých rodičov detí o zodpovednosť a dôsledný monitoring zdravotného stavu seba a svojich detí. V prípade akýchkoľvek pochybností, […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

30
jan 2021
logo 2020-covid

Prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu karantény

Aktualizácia 31.1.2020 10:45: Na základe dodatočných informácií od RUVZ Dunajská Streda, je potrebné aby sa v karanténe zdržiavali počas 10 dní najmä deti z triedy Stonožiek. Rodičia majú nárok na čerpanie pandemickej OČR.  Vážení rodičia, na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, je Materská škola Gazdovský rad dnešným dňom z dôvodu výskytu ochorenia na Covid […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

24
jan 2021
logo-MS-base

Režim prevádzky materskej školy od 25.januára zostáva zatiaľ nezmenený

Oznamujeme rodičom detí, že režim prevádzky materskej školy, ktorý je v platnosti od 11. januára 2021, zostáva nezmenený aj od 25. januára 2021. V prípade zmeny alebo úpravy podmienok budú rodičia bezodkladne informovaní obvyklým spôsobom. Zároveň upozorňujeme rodičov, že v záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov materskej školy, môžu byť od 27. januára požiadaní pri […]

Category: Aktuality COVID 19 Oznamy rodičom

Tags:

17
dec 2020
logo 2020-covid

Upozornenie v súvislosti s COVID 19 – 17. 12. 2020

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že v triede Mravčekov bol 16.12.2020 pozitívne testovaný rodinný príslušník jedného dieťaťa, ktoré od dnes zostáva v domácej karanténe. Žiadame všetkých rodičov detí o zodpovednosť a dôsledný monitoring zdravotného stavu seba a svojich detí. V prípade akýchkoľvek pochybností, je potrebné izolovať seba aj dieťa od okolia a rešpektovať pokyny hygienikov a […]

Category: Aktuality COVID 19

Tags: