Menu

Povinnosti osôb, vstupujúcich do materskej školy

0 Komentárov


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej stránke zverejnilo nasledovné usmernenie pre osoby, vstupujúce do škôl a školských zariadení. Primerane sa aplikujú v podmienkach našej materskej školy:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa. stiahnuť  >>> .

Návštevník materskej školy môže doň vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. stiahnuť  >>>

Pri príležitosti začiatku školského roka sú potrebné potvrdenia pre každé dieťa/rodiča pripravené v materskej škole, pre urýchlenie odovzdávania detí triednym učiteľkám si ich však môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť. Vyhlásenia  sú umiestnené aj na stránke materskej školy v záložke Tlačivá

Zväčšiť písmo
Kontrast