Menu

Zmena v organizácii preberania a odovzdávana detí v MŠ od 30.11.2021

0 Komentárov


Vážení rodičia,

v súvislosti s Uznesením vlády SR č. 428/2021 V.v. o vyhlásení núdzového stavu, platnou Vyhláškou ÚVZ SR č. 264/2021 V.v. o opatreniach pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa a platného usmernenia MŠ VVŠ SR – Covid automat pre školy – verzia 26.11. 2021 a jeho prílohy 3,

pristupuje materská škola počnúc dňom 30.11.2021 k nasledovnej zmene v spôsobe odovzdávania a preberania detí v materskej škole:

1. odovzdávanie detí do MŠ:
rodičia odovzdajú deti poverenému zamestnancovi materskej školy pred budovou MŠ – vôbec do budovy nevstúpia. Poverený zamestnanec materskej školy ich zavedie do šatne.
V prípade, že vstupná chodba bude uzamknutá, alebo prázdna, rodičia počkajú s dieťaťom pred vchodom do budovy – poverený zamestnanec je v šatni s iným dieťaťom.

2. odovzdávanie detí rodičom:
popoludní si rodič po telefonickej dohode s presným časom prevzatia dieťaťa
preberie dieťa od povereného zamestnanca MŠ pred budovou.
Presný čas si je možné dohodnúť aj vopred, je dôležité, byť dochvíľny, zamestnanci MŠ nemôžu deti dlhodobo strážiť.

Prosíme všetkých o pochopenie a trpezlivosť, zamestnanci MŠ urobia všetko pre to, aby bol zabezpečený bezproblémový chod MŠ a zaručená bezpečnosť detí.

Nezaškodí, ak sa doma s deťmi porozprávate o nových pravidlách, aby aj maličkí boli psychicky pripravení na zmeny.

V prípade potreby konzultácie s triednou učiteľkou, alebo potreby niečo odkázať, konzultovať, či podpísať tlačivo o bezpríznakovosti – oznámte prosím túto skutočnosť vopred pri preberaní dieťaťa.

Tlačivá o bezpríznakovosti  budú pripravené vo vestibule MŠ, je možné si ho stiahnuť a vyplniť aj z webovej stánky MŠVVŠ SR

Ďakujeme za spoluprácu

Zväčšiť písmo
Kontrast