Niekoľko informácií školskej jedálne k začiatku šk. roka

Oznamujeme rodičom, že režim prevádzky školskej jedálne a výška poplatkov za stravovanie sa nateraz nemení. Odporúčame do vašej pozornosti informácie v záložke Stravovanie.

Osobitne prosím venujte pozornosť termínom a spôsobu úhrady poplatkov za stravovanie a spôsobu odhlásenia detí zo stravy.

Opätovne je možnosť v prvý deň neprítomnosti dieťaťa v materskej škole odobrať obed do obedára.

Od zajtra zverejníme na stránke jedálny lístok. Bude zverejňovaný v pravidelných intervaloch, spravidla vždy v piatok poobede na nasledujúci týždeň, v záložke Stravovanie – Jedálny lístok.

Vedúca ŠJ, Ildikó Sándorová