logo-2021

Usmernenie RUVZ Trnava k výskytu vírusových hnačkových ochorení

Vážení rodičia, chladné a daždivé jesenné počasie je ideálne pre množenie rôznych typov vírusov, obzvlášť v kolektíve detí.

Pre prípad, že by sa u detí vyskytli hnačkové ochorenia, je potrebné izolovať ich z kolektívu a konzultovať stav dieťaťa s lekárom pediatrom.

V tejto súvislosti zverejňujeme usmernenie, ktoré vydal RÚVZ Trnava. Vo vlastnom záujme sa s ním oboznámte.

Na stiahnutie >>>

Ďakujeme za spoluprácu.