V lete opeknel školský dvor

Aj toto leto sa v materskej škole intenzívne pracovalo, najmä na vylepšení školského dvora a rozšírení možností pre hry a vzdelávanie detí počas pobytu v exteriéri.

Nová eko-učebňa je už realitou, práce na interaktívnom ihrisku ešte prebiehajú. Na jeho úplné dokončenie bude potrebné ešte trošku počkať – je to vec financií ale aj prípadnej ochoty rodičov pomôcť pri sprievodných prácach. Výsledný efekt je však už teraz veľmi pekný.

Veríme, že deti obe novinky ocenia a naplno využijú. Ich realizácia je výsledkom vynikajúcej spolupráce rodičov a učiteľov materskej školy a úspešného získania grantových prostriedkov, z ktorých boli vo veľkej miere financované.