Modernizácia materskej školy naďalej pokračuje

Nedávno sme informovali o schválenom projekte eko-učebne, ktorý sa v súčasnosti už začal realizovať a do konca septembra by mal byť dokončený.

Materskej škole sa vďaka zapojeniu viacerých rodičov našich detí podarilo uspieť aj v ďalšom projekte – moderného interaktívneho ihriska, ktoré bude mať bezpečný povrch a moderné vybavenie.

V súčasnosti sa riešia povolenia, samotná realizácia bude prebiehať vo viacerých etapách a časť nákladov bude financovaná aj z príspevku 2% od rodičov detí.

Výsledný dojem tejto časti školského dvora ešte umocní zatrávnenie zvyšnej časti, čo tiež zlepší herný komfort detí. „Zaprášená“ časť školského dvora z ilustračnej fotografie tak bude už čoskoro minulosťou 🙂

Oba projekty vznikli vďaka vynikajúcej spolupráci materskej školy a rodičov detí, ktorú si vážime a ďakujeme za ňu.