Menu

Poplatky za stravné na apríl treba bezodkladne uhradiť

0 Komentárov


Vedúca školskej jedálne upozorňuje rodičov detí, že napriek prerušeniu prevádzky materskej školy a školskej jedálne z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID19,

poplatok za stravné na mesiac apríl je potrebné uhradiť BEZODKLADNE, vo výške ako vám bola oznámená.