Menu

Deti je potrebné zo stravy odhlásiť resp. prihlásiť vopred

0 Komentárov


Vedúca školskej jedálne opätovne upozorňuje rodičov detí, ktoré prejavili záujem o návštevu MŠ po 11.1.2021, resp. po obnovení prevádzky MŠ od 10.2.2021,

že tieto deti je potrebné včas a riadnym spôsobom zo stravy odhlásiť, resp. prihlásiť po prerušení. Pokiaľ je dieťa prihlásené a do MŠ nepríde, rodič platí celú výšku stravného.

Deti ktoré v januári do MŠ nechodili, sú odhlásené automaticky, pokiaľ má dieťa do MŠ nastúpiť, je ho potrebné na stravu prihlásiť.

Pokiaľ rodičia deti riadne neodhlasujú resp. neprihlasujú, nie je možné efektívne zabezpečiť nákup surovín a následne prípravu stravy.

Odhlasovanie a prihlasovanie detí je najlepšie realizovať telefonicky na tel. čísle: 031 /  562 34 92 spravidla do 13:00 predchádzajúceho dňa.

Ďakujeme za spoluprácu.