Menu

Podmienky prevádzky materskej školy od stredy 10.2.2021

0 Komentárov


Materská škola oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, mesta Šamorín, v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia – Návrat do škôl – MŠ VVŠ SR,

sa od stredy 10.2.2021. umožňuje pobyt v priestoroch materskej školy deťom  rodičov zamestnaných v kritickej infraštruktúre, resp. rodičom, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu,

za nasledovných podmienok:

1. Musia byť otestovaní všetci zamestnanci materskej školy.
2. Budú otestovaní obaja rodičia dieťaťa, resp. dospelé osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.
3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní.
4. Riaditeľka materskej školy resp. ňou poverený zamestnanec, môže vyžadovať od rodiča alebo zákonného zástupcu k nahliadnutiu výsledok testu, alebo jeho prehlásenie na príslušnom tlačive ktoré odovzdá pri nástupe dieťaťa do materskej školy.
5. Rodič vyplní a podpíše príslušné Prehlásenie zákonného zástupcu na predpísanom tlačive >>> .
6. Rodičia zabezpečia pre deti 2 rezervné rúška, ktoré umiestnia v skrinke svojho dieťaťa v šatni. Zodpovedajú za hygienu rúšok.
7. Upozorňujeme rodičov, že v zmysle Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia – tzv. “Covid školský semafor” – vzhľadom k situácii, môže byť u detí vyžadovaný pobyt v rúšku v materskej škole počas celého dňa.

– – –
Súvisiace dokumenty Ministerstva školsta, vedy, výskumu a športu SR:

Zväčšiť písmo
Kontrast