Zmeny v školskom stravovaní – úpravy materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie

Vedúca školskej jedálne informuje, že od 1.10.2021 došlo k niektorým úpravám v školskom stravovaní:

1, na jedálnom lístku je údaj o krajine pôvodu mäsa – KPM – použitého na prípravu jedla – s číselníkom 01 – Slovensko, 02 – Česko, 03 – Poľsko, 04 – Maďarsko, 05 – Rakúsko, 06 – Nemecko, 07 – Iné. Z praktických dôvodov je tento údaj uvádzaný a aktualizovaný na jedálnom lístku, zverejnenom na nástenke pri školskej jedálmi. Na webe je jedálny lístok zverejnený bez tohto údaja.

2, došlo k zmenám materiálno – spotrebných noriem a receptúr (MSN) pre školské stravovanie – MSN majú záväzný charakter pre všetky zariadenia školského stravovania zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, to znamená, že musia dodržiavať skladbu potravín a technologické postupy podľa receptúr s prípustnou toleranciou použitia, ktorá je uvedená v Aplikácii princípov k MSN a receptúram pre školské stravovanie revízia 2021.

Z jedálneho lístka bol úplne vylúčený ovocný sirup, množstvo cukrom sladených nápojov a jedál sa znížilo o 90 % – čo sa dotkne aj nápojov ako je čaj, ktorý – pokiaľ je uvedené v receptúre – sa bude prisládzať len medom, inak bude podávaný nesladený.

Úpravy sa týkajú aj tzv. Mliečneho programu, ktorý sa realizuje v zmysle nariadenia Európskej komisie (EÚ) 2017/40:

  • mlieko a mliečne výrobky dodávané v rámci “Školského programu” sa NESMÚ DOCHUCOVAŤ  a používať pri príprave jedál (vrátane prípravy bielej kávy, zaliatia cereálií, müsli, dresingu a pod.) 
  • dodávky v rámci “Školského programu” nenahrádzajú stravovaciu jednotku,
  • ak sa mlieko a mliečne výrobky distribuujú spolu s jedlami je potrebné v jedálnom lístku dodržiavať označenie pri konkrétnych dávkach mlieka/mliečnych výrobkov v daný deň hviezdičku „ * “ s odkazom v znení: *Mlieko a mliečne výrobky „Školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie.
  • miesto distribúcie (napr. výdajné okienko v školskej jedálni) označiť formou plagátiku, ktorý obsahuje vetu: „Výrobky „školského programu“ Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie“.

Cieľ revízie MSN a receptúr:

  • zvýšiť kvalitu podávaných pokrmov správnym výberom surovín čo najvyššej kvality;
  • obmedziť prípravu pokrmov s vysokou energetickou hodnotou, vysokým obsahom soli, cukrov, obmedziť nasýtené tuky a transmastné kyseliny;
  • vylúčiť polotovary a chemicky spracované potraviny s obsahom umelých látok, rafinovaných surovín, konzervantov, emulgátorov, dochucovadiel, syntetických farbív a aromatických látok;

Ďakujeme za porozumenie
Vedúca ŠJ