Menu

Školné je potrebné uhradiť vždy do 8. dňa v mesiaci

0 Komentárov


Materská škola upozorňuje rodičov detí, ktorých sa týka povinnosť uhrádzať školné – t.j. všetky deti okrem tých ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie (v poslednom ročníku materskej školy),

že vždy do 8. dňa v mesiaci je potrebné uhradiť školné za príslušný mesiac. Školné je splatné výlučne bezhotovostne bankovým prevodom, na číslo účtu vo VUB Banke: SK05 0200 0000 0038 5581 4556.
Do poznámky je potrebné vždy uviesť meno dieťaťa.

S ohľadom na školské prázdniny, žiadame rodičov ktorí doteraz školné neuhradili, aby tak urobili bezodkladne.

Zväčšiť písmo
Kontrast