Menu

Venujte prosím 2% z dane za rok 2021 Materskej škole Gazdovský rad Šamorín

0 Komentárov


Materská škola vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov a priaznivcov naďalej pokračuje v modernizácii, zameranej na bezpečný pobyt a všestranný rozvoj detí.

V uplynulom období sa  vďaka príspevku 2% – a to aj napriek súčasnej pandemickej situácii – napríklad zrealizovali:

  • rozšírenie školského dvora o plochu za hlavnou budovou materskej školy a jej úprava a vybetónovanie
  • úprava pieskoviska a jeho prekrytie
  • rôzne sadovnícke úpravy
  • skrášlenie exteriéru a interiéru materskej školy
  • nákup nových pomôcok, vybavenia tried a didaktickej techniky

V ďalšom období plánujeme okrem ďalšej modernizácie výučbových pomôcok,  vybudovať v záhrade vyvýšené záhony a eko-učebňu – altánok.

Materská škola sa prostredníctvom Rodičovského združenia uchádza o vašu priazeň aj v zdaňovacom období 2021. V prípade ochoty darovať 2% z dane MŠ v r. 2022, predvyplnené tlačivo je možné stiahnuť vo formáte pdf >>>

Tlačivo je aktuálne pre rok 2022 (zdaňovacie obdobie 2021). Po stiahnutí možné vyplniť na počítači prostredníctvom programu Adobe Acrobat. Údaje našej materskej školy sú už vyplnené.

Prosíme, nepoužívajte iné staršie formáty tlačív. V opačnom prípade nebudú darované prostriedky materskej škole pripísané.

Prípadné doplňujúce informácie si prosím vyžiadajte od triednych učiteliek.

Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc


Ďalšie informácie k možnosti darovania 2%:

  • Darovať 2% je možné do 30.4.2022
  • Do 15. 2. 2022 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2021 a požiadať o vystavenia potvrdenia o zaplatenej dani pre účely darovania 2%
  • Potvrdenie o zaplatenej dani a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte osobne alebo poštou daňovému úradu

Údaje materskej školy:

IČO/SID prijímateľa: 173196171250

Názov: Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Materskej škole

Darovať 2% z dane v roku 2022 je možné do 30.4.2022.

Postup na darovanie 2% z dane nájdete aj na stránke Rozhodni.sk