Menu

Pravidlá pre vstup do materskej školy od 10. 1. 2022 ostávajú zatiaľ nezmenené

0 Komentárov


Vážení rodičia, až do zmeny podmienok, pre vstup do priestorov materskej školy od 10.1. 2022 platia tie isté pravidlá ako na konci kalendárneho roka 2021 (pozri aj oznam na webovej stránke MŠ z 25.11.2021 >>>):

1. odovzdávanie detí do MŠ:
rodičia odovzdajú deti poverenému zamestnancovi materskej školy pred budovou MŠ – vôbec do budovy nevstúpia. Poverený zamestnanec materskej školy ich zavedie do šatne.
V prípade, že vstupná chodba bude uzamknutá, alebo prázdna, rodičia počkajú s dieťaťom pred vchodom do budovy – poverený zamestnanec je v šatni s iným dieťaťom.

2. odovzdávanie detí rodičom:
popoludní si rodič po telefonickej dohode s presným časom prevzatia dieťaťa
preberie dieťa od povereného zamestnanca MŠ pred budovou.
Presný čas si je možné dohodnúť aj vopred, je dôležité, byť dochvíľny, zamestnanci MŠ nemôžu deti dlhodobo strážiť.

V prípade potreby konzultácie s triednou učiteľkou, alebo potreby niečo odkázať, konzultovať, či podpísať tlačivo o bezpríznakovosti – oznámte prosím túto skutočnosť vopred pri preberaní dieťaťa.

Tlačivá o bezpríznakovosti  budú pripravené vo vestibule MŠ, je možné si ho stiahnuť a vyplniť aj z webovej stánky MŠVVŠ SR

V prípade zmeny podmienok budeme o tejto skutočnosti informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

Zväčšiť písmo
Kontrast