Upozornenie na nedoplatky za stravné a možné dôsledky

Školská jedáleň pri materskej škole dôrazne upozorňuje rodičov detí, ktorí doteraz napriek výzve nezaplatili stravné, prípadne kauciu v predpísanej výške a svoje záväzky bezodkladne neuhradia, na možné dôsledky.

Bude im zaslaná platobná výzva z Odboru školstva Mestského úradu v Šamoríne a v krajnom prípade, ak nedôjde k vyrovnaniu podlžností, môže byť dieťaťu odmietnuté stravovanie.

Žiadame preto rodičov detí, aby svoje záväzky bezodkladne uhradili.