Vďaka príspevku 2% z daní pokračujeme v modernizácii. O vašu priazeň sa uchádzame aj tento rok

Aktualizácia 15.4. 2021: Venovať 2% z dane je možmé do 30.4.2021

Materská škola vďaka pochopeniu a spolupráci rodičov a priaznivcov naďalej pokračuje v modernizácii, zameranej na bezpečný pobyt a všestranný rozvoj detí.

Vďaka príspevku 2% aj napriek súčasnej pandemickej situácii sa v exteriéri materskej školy v nedávnom období zrealizovali:

  • rozšírenie školského dvora o plochu za hlavnou budovou materskej školy a jej úprava
  • výstavba pieskoviska a spevnenej betónovej plochy na hry, bicyklovenie a cvičenie hlavne v čase, keď je pôda mokrá, nevhodná na pohyb detí
  • odstránenie betónového múrika, ktorý predeľoval záhradu,
  • oplotenie objektu elektrorozvodne v rozšírenej časti z bezpečnostných aj estetických dôvodov.
  • odvoz drevín, nepotrebného materiálu a príprava pre vyrovnanie terénu a sadovnícke úpravy, ktorá prebehne v jarných mesiacoch

Z financií 2 % boli tiež hradené režijné a členské príspevky (notár, členské do SRRZ), a tiež stavebné práce spojené s inštaláciou interaktívnych tabúľ v triedach Mravčekov a Stonožiek ktoré kvôli platným legislatívnym obmedzeniam nemohli byť hradené z iných zdrojov.

Pár fotografií z prebiehajúcej úpravy školského dvora, realizovanej vďaka financiám z 2% nájdete na konci tohto príspevku.

Materská škola sa prostredníctvom Rodičovského združenia uchádza o vašu priazeň aj v zdaňovacom období 2020. V prípade ochoty darovať 2% z dane MŠ v r. 2021, tlačivo je možné stiahnuť vo formáte pdf >>>

Tlačivo je aktuálne pre rok 2021 (zdaňovacie obdobie 2020). Po stiahnutí možné vyplniť na počítači prostredníctvom programu Adobe Acrobat. Údaje našej materskej školy sú už vyplnené.

Prosíme, nepoužívajte iné staršie formáty tlačív. V opačnom prípade nebudú darované prostriedky materskej škole pripísané.

Prípadné doplňujúce informácie si prosím vyžiadajte od triednych učiteliek.

Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a pomoc.


Ďalšie informácie k možnosti darovania 2%:

V čase od 1.7.2020 do 1. 3. 2021 poukázalo Riaditeľstvo finančnej správy SR na účet RZ pri materskej škole spolu 972,09  € z 2% poukázaných fyzickými osobami. Všetkým ktorí na vyššie uvedené aktivity prispeli, ďakujeme.

Na účte RZ je k dnešnému dňu priebežný zostatok 4 907,04 eur.

IČO/SID prijímateľa: 173196171250

Názov: Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Materskej škole
Sídlo: Gazdovský rad 41/37, 931 01 Šamorín
Právna forma: Občianske združenie

Údaje o registrácii príjemcu na stránke Notárskej komory SR >>>

Darovať 2% z dane v roku 2021 je možné do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie (podľa portálu slovensko.sk).

Postup na darovanie 2% z dane nájdete aj na stránke Rozhodni.sk