Menu

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021

0 Komentárov


Aktualizácia: Prijímanie žiadostí o prijatie na školský rok 2020/2021 bolo dňa 15.5.2020 o 16:15 ukončené.


Materská škola Gazdovský rad 41/37 Šamorín oznamuje rodičom, že v dňoch od 11. mája 2020 do 15. mája 2020 vrátane, prebehne prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021.

Materská škola prijíma deti:

  • Rok pred nástupom do ZŠ (deti 5-6 ročné)
  • Deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • Deti 3 – a viac ročné – zrelé do kolektívu
  • S trvalým pobytom v meste

Prijímanie žiadostí sa s ohľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu uskutoční bez osobnej prítomnosti detí, prednostne elektronicky.

Materská škola má na podanie žiadosti o prijatie dieťaťa vytvorený vlastný elektronický formulár, ktorý rodič dieťaťa stiahne, vyplní a odošle prostredníctvom webovej stránky.

Detailný postup a formulár žiadosti >>>

 Žiadame rodičov, aby túto formu uprednostnili a dôsledne sa riadili pokynmi na stránke. Potrebné je úplne a pravdivo vyplniť všetky polia formulára resp. žiadosti.

 

Žiadosť o prijatie je možné podať aj:

– e-mailom na mailovú adresu MŠ,
– písomne poštou na adresu MŠ,
– osobne v MŠ (len vo výnimočných prípadoch)  – v uvedené dni od 8.00 do 12.00, za prísnych hygienických podmienok- rúško a rukavice

Žiadame rodičov aby nepoužívali iné tlačivá.

Žiadosť si môžu podať všetci záujemcovia, pri zaraďovaní detí do kolektívu budeme postupovať podľa vyššie stanovených podmienok. Nie je preto vylúčené, že sa v konečnom dôsledku umiestnia všetky deti.

Viac informácií o postupe pri prijímaní detí do materských škôl v meste Šamorín >>>

Zväčšiť písmo
Kontrast