Plány na ďalšiu revitalizáciu školského dvora

Viacerí návštevníci materskej školy evidujú viacročné pokračujúce úsilie o postupnú revitalizáciu školského dvora, ktoré je zadokumentované aj prostredníctvom tejto webovej stránky, v časti Modernizácia pokračuje.

Deje sa tak vďaka sponzorom a spolupráci rodičov, najmä vo forme príspevku 2% z daní, o ktoré sa materská škola uchádza aj tento rok >>>

Pre lepšiu predstavu, pripravili sme vizualizáciu toho, ako by mal školský dvor v budúcnosti vyzerať.

Už si len popriať, aby sa sny skoro stali realitou ☺☺☺