Materská škola sa uchádza o 2% z dane aj tento rok

Materská škola sa uchádza o 2% z dane z príjmov aj tento rok.

Prosíme rodičov a priaznivcov MŠ o poukázanie 2% daní pre naše zariadenie. Tak ako každý rok, všetky takto získané prostriedky budú účelne využité – financie plánujeme využiť na dokončenie športovej plochy a doplnenie hracích plôch interaktívnymi pomôckami.

Tlačivo platné pre rok 2023 (daňové obdobie 2022 ) s vyplnenými údajmi materskej školy nájdete na tejto stránke v časti Tlačivá >>>

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ďalšie informácie nájdete napr. na stránke 2percenta.sk

Za vašu pomoc a podporu vopred ďakujeme.