logo-2021

Prihlasovanie detí do materskej školy prebehne v týždni od 9.5.2023

Materská škola dáva do pozornosti rodičom detí, že prijímanie žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023 / 2024 prebehne v týždni od 9.mája 2023 do 12. mája 2023, vrátane.

Prijímanie žiadostí o prijatie prebehne poštou alebo osobne, v uvedený týždeň, doručením vyplnenej a podpísanej žiadosti o prijatie, spolu s lekárskym potvrdením a ďalšími vyžadovanými dokladmi.

Návšteva materskej školy je povinná pre každé dieťa, ktoré do 31.8.2023 dovŕši vek 5 rokov a ešte predprimárne vzdelávanie neabsolvuje.

Ďalšie podmienky a náležitosti potrebné pre prijatie dieťaťa do materskej školy sú zverejnené na webovej stránke materskej školy spolu s príslušnými tlačivami v predchádzajúcom ozname >>>.