Menu

Letná prevádzka materskej školy

0 Komentárov


Oznamujeme rodičom detí, že v mesiaci júl 2022 bude materská škola v prevádzke – prevádzkovať sa budú len 3 triedy na základe počtu nahlásených detí.

Deti sa z prevádzkových dôvodov budú  spájať, pretože v novostavbe materskej školy budú prebiehať úpravy tried.

V mesiaci august 2022 bude materská škola zatvorená. Bližšie informácie poskytnú triedne učiteľky detí.