Sadenie jablone

V našej MŠ pribudol nový strom – jabloň. Deti sa s radosťou zapojili do jej sadenia. Pár fotiek z tejto milej akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii>>>

„(* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako nám oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej fotografie.)“