Deň rodiny

Milí rodičia.

V stredu 24.5. 2023 sa v našej MŠ uskutočnilo milé podujatie pri príležitosti osláv Dňa rodiny. Okrem programu, ktorý si detičky pripravili pre svojich najbližších, sa uskutočnili aj rôzne súťaže detí s členmi rodiny, spoločný tanec s padákom a na záver odmeňovanie zúčastnených súťažiacich medailami. Všetkým prítomným rodičom, členom rodiny, deťom a pani učiteľkám patrí poďakovanie.

Fotky z podujatia si môžete pozrieť vo fotogalérii*>>>

„(* Z dôvodu ochrany práv osôb, fotogaléria je chránená heslom, ktoré je na vyžiadanie u triednych učiteliek. Rovnako nám oznámte, ak nesúhlasíte so zverejnením niektorej fotografie.)“