Menu

Kategória: Stravovanie


Odhlásenie / prihlásenie stravníka na daný deň je možné na tel. čísle: 031 /  562 34 92 spravidla do 13:00 predchádzajúceho dňa. V prvý deň ochorenia je možné obed odobrať do obedára.

V prípade neodhlásenia z obeda rodič uhrádza za daný deň plnú výšku stravného – 1,74 €


18
okt 2019

Upozornenie rodičom – omeškanie s úhradou stravného

Upozorňujeme rodičov detí, že platbu za stravné podľa pokynov vedúcej školskej jedálne je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet VŽDY DO 10. DŇA predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Za stravné sa platí záloha mesačne vopred po zúčtovaní reálne odobratej stravy. V septembri sa platí záloha za september a október, v októbri sa platí záloha za […]

Category: Aktuality Oznamy jedálne Oznamy rodičom

Tags:

17
jan 2019
menu

Informácie o prevádzke školskej jedálne

Všeobecné informácie o stravovaní detí, pravidlách prevádzky školskej jedálne a jedálne lístky nájdete v sekcii Stravovanie. V jednotlivých podstránkach tejto sekcie nájdete informácie o organizácii školskej jedálne, podmienkach odhlasovania zo stravy ako aj ďalšie informácie. Pravidelne je zverejňovaný aj jedálny lístok, spravidla v týždňových intervaloch (spravidla v piatok popoludní na nasledujúci týždeň). Poplatky za stravovanie […]

Category: Stravovanie

Tags: