Menu

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v školskom roku 2021/2022

0 Komentárov


Aktualizácia 7.5.2021 17:15. Prijímanie žiadostí prostredníctvom elektronického webového formulára bolo ukončené.
—–
Materská škola Gazdovský rad 41/37 Šamorín oznamuje rodičom, že v dňoch od 03. mája 2021 do 07. mája 2021 vrátane, prebehne prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022.

Materská škola prijíma deti:

  • Deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2021 predprimárne vzdelávanie je pre ne povinné
  • Deti s odkladom povinnej školskej dochádzky
  • Deti 3 – a viac ročné – zrelé do kolektívu
  • S trvalým pobytom v meste

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy v termíne do 15.6.2021. Individuálne vzdelávanie u detí ktoré budú na predprimárne vzdelávanie prijaté, je možné na základe písomnej žiadosti v zmysle zákona.

Prijímanie žiadostí sa s ohľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu uskutoční bez osobnej prítomnosti detí, prednostne elektronicky.

Materská škola má na podanie žiadosti o prijatie dieťaťa vytvorený vlastný elektronický formulár, ktorý rodič dieťaťa stiahne, vyplní a odošle prostredníctvom webovej stránky.

Detailný postup a formulár žiadosti >>>

 Žiadame rodičov, aby túto formu uprednostnili a dôsledne sa riadili pokynmi na stránke. Potrebné je úplne a pravdivo vyplniť všetky polia formulára resp. žiadosti.

 Žiadosť o prijatie je možné podať aj:

– e-mailom na mailovú adresu MŠ,
– písomne poštou na adresu MŠ,
– osobne v MŠ (len vo výnimočných prípadoch)  – v uvedené dni od 8.00 do 12.00, za prísnych hygienických podmienok- rúško a rukavice

Žiadame rodičov aby nepoužívali iné tlačivá.

Žiadosť si môžu podať všetci záujemcovia, pri zaraďovaní detí do kolektívu budeme postupovať podľa vyššie stanovených podmienok. Nie je preto vylúčené, že sa v konečnom dôsledku umiestnia všetky deti.

Zväčšiť písmo
Kontrast