Menu

Pravidlá prevádzky materskej školy od 19.4.2021

0 Komentárov


Od 19. apríla sa v súvislosti so zaradením Slovenska do bordovej farby – III. stupeň varovania tzv. celoštátneho Covid automatu, uvoľňujú niektoré opatrenia. Okres Dunajská Streda sa nachádza v tzv. II. stupni varovania – v červenej farbe.
Na školy a školské zariadenia sa zároveň vzťahuje tzv. Covid školský automat.

Pre materskú školu to znamená:

1, materská škola je otvorená na prezenčnú výučbu pre všetky deti (zdroj: Rozhodnutie ministra školstva z 12.4.2021)

2,vyžaduje sa naďalej test zamestnancov a aspoň 1 zákonného zástupcu (zdroj: Manuál návrat do škôl od 19.4.)

3, platnosť testu v školách a školských zariadeniach je 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU. (zdroj: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.160/2021, body 17-19 )

4,  podmienku testu podľa bodu 2 resp. 3. nemusí splniť osoba (zdroj: Uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16.4.2021):
a) 14 dní po očkovaní 2. dávkou mRNA vakcíny (napr. Pfizer, Moderna)
b) 28 dní po očkovaní 1. dávkou vektorovej vakcíny (napr. Astra, Sputnik)
c) do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19
d) 14 dní od očkovania, ak predtým prekonala ochorenie COVID
e) ak má niektorú z výnimiek z testovania uvedených v platnom Uznesení vlády SR

5, pred nástupom dieťaťa do MŠ odovzdá rodič čestné prehlásenie na predpísanom tlačive >>>

Ostatné doteraz platné obmedzenia a usmernenia ostávajú naďalej v platnosti.

Pre názornosť sú platné opatrenia zhrnuté na grafike MŠ VVŠ SR

a grafike MZ SR

Zväčšiť písmo
Kontrast